Berg barnehage ligger i landlige omgivelser i Torpumveien utenfor Halden. Foto: Googlemaps
Berg barnehage ligger i landlige omgivelser i Torpumveien utenfor Halden. Foto: Googlemaps

Må ha to ekstra plasser for å overleve – rådmannen sier nei

For å kunne betale økt husleie ber Berg barnehage om å få ta inn to ekstra barn. Rådmannen i Halden sier nei. Nå er det opp til politikerne å avgjøre den 35 år gamle barnehagens videre skjebne.

Publisert

Den foreldreeide barnehagen holder til i det tidligere menighetshuset i Berg, skriver Halden Arbeiderblad.

Huset som barnehagen leier ble for en tid siden lagt ut for salg. Et foreldrepar i barnehagen kjøpte bygningen. Formålet med kjøpet var ifølge Halden kommunes saksframlegg å sikre at barnehagen hadde lokaler å drive i.

Men for at kjøperne skal få dekket sine kostnader til renter og avdrag, ser de seg nødt til å sette opp husleia fra 2.800 kroner per måned til 5.600 kroner. På sikt vil husleia bli mellom 7.000 og 8.000 kroner, skriver Halden kommune.

Varsler nedleggelse

Per i dag har barnehagen godkjent leke- og oppholdsareal på 90 kvadratmeter og kan ta inn inntil 24 barn over 3 år. For å kunne dekke de økte kostnadene, ønsker Berg barnehage å ta inn to ekstra barn.

Derfor søker barnehagen om å få utvidet godkjent leke- og oppholdsareal. Salen i det tidligere menighetshuset har tidligere ikke vært brukt av barnehagen. Salen egner seg ifølge barnehagen godt til grovmotoriske aktiviteter på grunn av mye gulvplass og stor takhøyde. Dette vil utvide leke- og oppholdsarealet med 75 kvadratmeter.

Dersom Berg barnehage ikke får innvilget søknaden om økt tilskudd, har de varslet at de trolig ikke vil kunne opprettholde driften mer enn maksimalt to år. Da vil barnehagens 8 ansatte miste jobbene sine, og barna må tilbys plass i andre barnehager.

Rådmannen: Ikke behov

Rådmannen ber i sin innstilling politikerne om å avslå søknaden. Det begrunnes med at Halden kommune ikke har behov for økt kapasitet på barnehageplasser og at et allerede presset budsjett ikke skal belastet ytterligere.

«I økonomirapporten for februar 2018, viser prognosene et betydelig underskudd i overføringene til de private barnehagene. Utgiften har blitt nesten 6 millioner dyrere enn antatt da budsjettet ble lagt. Dersom det vedtas et økt tilskudd til Berg barnehage, vil det føre til et ytterligere underskudd som må dekkes inn andre steder i sektoren eller eventuelt i andre sektorer i kommunen,» skriver kommunens administrasjon.

Saken skal behandles av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst onsdag 4. april.

Powered by Labrador CMS