Frikjent for trusler mot barnehagestyrer

En mann i 40-årene ble i en enstemmig dom fra Haugaland tingrett frikjent for å ha kommet med trusler mot en barnehagestyrer, skriver Haugsesunds avis (krever innlogging.)

Bakgrunnen for saken er en barnevernssak fra Tysvær høsten 2017: Da ble det ifølge avisen truffet et hastevedtak om omsorgsovertakelse for ei jente og hennes bror, etter at barnehageledelsen hadde meldt fra om noe som ble sagt av jenta i barnehagen. Både far og mor ble hentet av politiet. Selve barnevernssaken ble senere henlagt og faren frikjent, men mannen sto i forrige uke tiltalt for å ha framsatt trusler mot barnehagestyreren. Han sto også tiltalt for å plaget og skremt en barnehageansatt på et utested i Haugesund.

Aktor la ned påstand om 60 dager i fengsel, men tiltalte ble frikjent. 

- For retten framstår dette mer som et sterkt uttrykk for frustrasjon og fortvilelse fra tiltaltes side, i en situasjon hvor han og hele hans familie var under et sterkt press. Når han har snakket om å «knuse», framstår det som vel så sannsynlig at det er den juridiske kampen tiltalte snakker om, en kamp som da allerede var i gang, skriver retten, og viser til nevnte barnevernssak.

Ifølge dommen er retten ikke i tvil om at saken må ha vært en enorm belastning for barnehagestyreren.

- Hun framstår sterkt preget av saken og har tidvis vært sykmeldt. Hennes sosiale engasjement og livsutfoldelse har blitt vesentlig begrenset som følge av belastningene hun har hatt med hele saken. I retten opplyste hun at hun opplevde mangel på støtte av sin arbeidsgiver Tysvær kommune, og et politisk press fra styrende organer. Hun opplevde og et stort trykk mot seg selv og barnehagen fra lokalmiljøet bla. i forbindelse med iverksettelse av underskriftskampanje.

- Retten har ingen vansker med å se at trykket har vært voldsomt, men dette kan ikke tilskrives tiltalte alene, heter det ifølge Haugesunds avis i dommen.

 

Powered by Labrador CMS