Trondalen barnehage i Fredrikstad er en av seks som drives av foreldreeide Samvirkebarnehagene SA, og blant dem som har fått for lite i tilskudd. Dette bildet ble tatt i forbindelse med kåringen av Årets barnehage i 2017.
Trondalen barnehage i Fredrikstad er en av seks som drives av foreldreeide Samvirkebarnehagene SA, og blant dem som har fått for lite i tilskudd. Dette bildet ble tatt i forbindelse med kåringen av Årets barnehage i 2017.

Fredrikstad: – Det er krevende for en organisasjon å håndtere en slik sak over tid

Så er det nok en gang slått fast: Fredrikstad kommune har gitt private barnehager for lite – og i sum er det trolig snakk om mange millioner kroner. Hos barnehagene tas Statsforvalterens avgjørelse imot med glede. PBL-direktøren mener hele saken er en stor skandale.

Publisert Sist oppdatert

Samvirkebarnehagene SA er et ideelt samvirkeforetak, driver seks barnehager i Fredrikstad, og eies til enhver tid av alle foresatte til barna som går der. Nå øyner styreleder Leif-Arne Karlsen slutten på en svært omfattende kamp med Fredrikstad kommune om økonomiske tilskudd.

Uenigheten hadde alt vært gjennom tre rettsinstanser da Statsforvalteren i Oslo og Viken nylig slo fast at kommunens tilskuddsberegning for til sammen åtte år er ugyldig, og at nye vedtak må fattes.

– Vi er veldig overrasket over at dette har tatt så lang tid. Vi hadde forventet at dommen i Høyesterett skulle bidra til at vi fikk de tilskuddene vi skulle ha. Nå er vi veldig klar for å legge dette bak oss, og vi forventer at kommunen gjør det rett nå, så det slipper å drøye mer i tid, sier styreleder Karlsen på vegne av Samvirkebarnehagene.

Før han fortsetter:

– Vi ønsker å bruke vår oppmerksomhet på å gi et best mulig tilbud for barna, og det er krevende for en organisasjon å håndtere slik sak over tid. Så langt har vi klart å legge det til side og konsentrert oss om at barna skal ha det bra. Nå håper vi at vi kan ha et godt og konstruktivt forhold til kommunen i fortsettelsen, og vi er glade for at vi nå tror at vi kommer til å få de tilskuddene vi har krav på.

Vil se framover

Striden har altså pågått i en årrekke. Også før 20 private barnehager besluttet å gå til søksmål mot Fredrikstad kommune, og partene møttes til første runde i tingretten tilbake i 2019.

– Det har gått noen år, men sånn er det når en har en uenighet. Vi må respektere at saken skulle behandles i alle rettsinstanser. Vi er utrolig glade for den tryggheten det har vært å ha PBL til å kunne føre saken for oss. For det er ikke tvil om at den har skapt sterk usikkerhet. Det å ikke vite hva inntektene er når man skal behandle kostnadene, vil alltid være krevende i et selskap. Vi har tilpasset oss, men dette har vært en prosess som har hengt over oss lenge, sier Karlsen.

Advokat Hans-Are Nyheim brukte ord som «lemfeldig» og «sendrektig» om saksbehandlingen til kommunen. Karlsen sier at han ikke er så opptatt av å stille spørsmål ved motivene.

– Vi får respektere at vi har hatt en motpart som har sett det annerledes enn oss, og at saken skulle behandles av rettsvesenet. Det som har skjedd etter høyesterettsdommen er kanskje mindre forståelig. Men vi er veldig fornøyde med det Statsforvalteren sier. Nå er jeg trygg på at kommunen setter seg ned med riktig kalkulator, og at vi får det korrekte grunnlaget på bordet. Det vil gi forutsigbarhet. Vi ønsker et nært samarbeid, og mener at vi tilfører denne byen og kommunen noe helt unikt. Det tror jeg vi kan utvikle sammen. Og vårt fokus er rettet framover, fastslår han.

– Lukter uthalingstaktikk

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i arbeidstaker- og interesseorganisasjonen PBL (Private Barnehagers Landsforbund), mener hele saken er en stor skandale.

– Barn har krav på likebehandling, uavhengig av om de går i en kommunal eller privat barnehage. Dette prinsippet har Fredrikstad kommune motsatt seg over flere år, gjennom ikke å følge regelverket for beregning av driftstilskudd. Når heller ikke en høyesterettsdom er et tilstrekkelig tydelig signal for å få kommunen til å endre kurs, lukter det uthalingstaktikk og kommunal maktarroganse lang vei. Kommunens håndtering av denne saken er uakseptabel, uttaler han hos pbl.no.

Kommunens direktør for utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, er ikke enig.

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.
Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

De som vant fram

Her er barnehagene som har klaget og skal få beregnet tilskudd for åtte år i perioden 2014 og 2022 på nytt.

 • Skjærviken barnehage
 • Læringsverkstedets barnehager
 • NLM-barnehagene AS avd. Fredtun
 • Naturbarna barnehage
 • Wilbergjordet barnehage
 • Hjørgunn barnehage
 • Samvirkebarnehagene
 • Fotspor barnehage
 • Glombo barnehage
 • Veelstoppen private barnehage AS
 • Bamseby barnehage
 • Roselia barnehage
 • Ramsjø gårdsbarnehage AS
 • Tørkopp FUS barnehage AS

Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken

– Vi kjenner oss ikke igjen i administrerende direktør for PBL sine beskrivelser, sier hun til Fredrikstad Blad (krever innlogging).

Schjelderup mener på sin side at saken bør være et stort varsko til dem som har tillit til at kommunene alltid vil ivareta alle barn i alle barnehager på en likeverdig måte, og benytter anledningen til å advare mot politiske endringer som vil gi kommunene større spillerom lokalt.

– Når vi opplever hvordan kommuner forsøker å tøye grensene innenfor et lovverk som sier at private og kommunale barnehager skal behandles økonomisk likeverdig, kan vi bare forestille oss hvor ille det kan gå dersom kommunene selv skal kunne vurdere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildeling av tilskudd til private barnehager, sier han.

Satte av 40 millioner

Til Barnehage.no uttalte Fredrikstads direktør for utdanning og oppvekst at Statsforvalterens avgjørelser i klagesakene innebærer at kommunen må gjøre nye beregninger for årene fra 2014 og framover.

– Hva det økonomiske utfallet av nye beregninger vil bli, er det for tidlig å si noe om, forklarte Bekker.

Fredrikstad Blad har tidligere skrevet at kommunen har satt av en buffer på 40 millioner kroner, til å betale etter hvert som Statsforvalteren avgjør klagesakene - og at rundt 20 millioner kroner allerede er utbetalt.

Disse pengene ble altså satt av før avgjørelsene på klagesakene forelå.

Administrasjonen mente da at den avsatte summen var nok til å dekke de økte tilskuddene, men kunne ikke garantere det fullt ut.

Bekker sier kommunen tar avgjørelsen fra Statsforvalteren til etterretning, og legger overfor Fredrikstad Blad til at de nå må sette seg ned og se på vedtaket, samt få tid til å gjøre nye beregninger for årene 2014 til 2022.

– Det er et omfattende materiale. Det kan hende vi også må gå i dialog med Statsforvalteren med tanke på hvordan dette i praksis skal regnes om og forstås. Det er for tidlig å si når vi kan ha de nye beregningene klare, uttaler hun til avisa.

Powered by Labrador CMS