Filiorum skal ha ansvar for databasen i samarbeid med Kunnskapssenter for utdanning ved UiS. Bildet er tatt ved åpningen av senteret for barnehageforskning høsten 2018. Fra venstre Marit Alvestad, Ingunn Størksen og Elin Reikerås.
Filiorum skal ha ansvar for databasen i samarbeid med Kunnskapssenter for utdanning ved UiS. Bildet er tatt ved åpningen av senteret for barnehageforskning høsten 2018. Fra venstre Marit Alvestad, Ingunn Størksen og Elin Reikerås.

Tar over ansvaret for kvalitetssikret skandinavisk barnehageforskning

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler og gir fri tilgang til kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. Nå tar Universitetet i Stavanger over ansvaret for databasen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en artikkel publisert på hjemmesidene til universitet.

– Det blir spennende for barnehageforskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger å være med i dette arbeidet. Vi er anerkjent og en viktig bidragsyter i forskningssamarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. Gjennom ansvaret for utvikling av denne databasen er vi med på å tydeliggjøre den skandinaviske barnehagetradisjonen, sier leder for FILIORUM - Senter for barnehageforskning, Elin Reikerås, i artikkelen.

Hun ser klare fordeler i at forskningsartikler blir samlet, systematisert og er tilgjengelige i skandinaviske språk.

– Databasen gir en fantastisk mulighet til å finne gode, relevante og kvalitetssikrede artikler. Dette er en utrolig god hjelp om man skal skrive bachelor- og masteroppgave, skal planlegge pensumlitteratur, eller ønsker å vite mer om et tema, sier Reikerås.

Hun påpeker også at det er mulig å bruke databasen til å studere trender innen forskning og utvikling av barnehageforskning i Skandinavia.

– Slik sett gir også databasen et viktig kunnskapsgrunnlag for utvikling av forskningspolitikk på barnehagefeltet. Vi får god oversikt over hvilke områder vi er sterke på og hvilke som kan eller bør utvikles, forklarer senterleder Elaine Munthe ved Kunnskapssenter for utdanning, og fortsetter:

– UiS har satset bevisst på utdanningsforskning i mange år, og dette bærer frukter. Vi har nå et av de fremste miljøene innen barnehageforskning, og det er utrolig fint for KSU å ha sterke samarbeidspartnere i dette viktige arbeidet.

NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler og gir fri tilgang til kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. Databasen oppdateres årlig og retter seg særlig mot studerende, forskende og utøvende innenfor barnehagefeltet.

Utviklingen av databasen er resultat av en skandinavisk satsing siden 2006 for å fremme og tilgjengeliggjøre forskning av relevans for barnehager.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Utdanningsdirektoratet (Norge) har stått for utlysning og tildeling av oppdraget for årene 2018 og 2019. Resultatet av utlysningen var at Universitetet i Stavanger overtar ansvaret, ved FILIORUM - Senter for barnehageforskning og Kunnskapssenter for utdanning (KSU).

Powered by Labrador CMS