Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen tar et oppgjør med forslaget om å flytte ressurser fra Statped.
Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen tar et oppgjør med forslaget om å flytte ressurser fra Statped.

Frykter for framtiden til 30 års forsknings- og utviklingssamarbeid

Forskere frykter at regjeringens forslag til å flytte ressurser fra Statped til fylkene og kommunene kan bety slutten på et 30 år langt samarbeid.

Publisert

For noen uker siden ble stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO lagt fram. Et av forslagene var å flytte ressurser fra den statlige spesialpedagogiske tjenesten Statped, ut til fylkene og kommunene.

Det vil føre til at Statped ikke lenger skal ha oppgaver innenfor forskning. I stedet skal det opprettes et nytt senter for forskning på det spesialpedagogiske området og på inkluderende praksis.

Forslaget fører til at forskere ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er redde for at det kan bety slutten på et 30 år langt samarbeid om utvikling av forskningsbaserte språkkartleggingsverktøy og forskning på afasi, språktilegnelse, utviklingsmessige språkforstyrrelser og flerspråklighet.

Økt nytteverdi

– Statped har vært en helt nødvendig bro mellom forskeren og individet: På den ene siden har de brakt forskningsbasert kunnskap ut til dem som skal skreddersy opplegg til hvert enkelt individ som trenger særlig hjelp og støtte. På den andre siden har de økt nytteverdien av vår forskning, , sier Hanne Gram Simonsen, professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO, i en pressemelding. Hun fortsetter:

– Gjennom samarbeid med Statped får vi som forskere vite hvor skoen trykker, ved at vi diskuterer forskningen vår med fagpersoner som ikke bare forsker selv, men også bidrar i utredning av og hjelp og støtte til enkeltindivider. Vi ser ikke hvordan vi skal fortsette vårt langvarige forskningsarbeid uten de solide fagmiljøene på Statped

LES OGSÅ: Ny stortingsmelding: – For mange barn får i dag hjelp for seint

– Splitter opp viktige fagmiljøer

To av de pågående forskningssamarbeidene mellom Statped og akademia dreier seg om henholdsvis afasi og demens hos flerspråklige. Begge prosjektene ledes fra MultiLing – Senter for flerspråklighet, et av landets Sentre for Fremragende Forskning. De involverer internasjonale samarbeidspartnere og har utløst eksterne forskningsmidler. Disse prosjektene kunne ikke blitt til uten det formelle samarbeidet mellom Statped og MultiLing, en av bærebjelkene for senteret fra starten i 2013.

– Det har vært essensielt for oss å ha med oss fagfolk fra praksisfeltet som også selv driver med forskning. Ved å etablere et helt nytt senter for spesialpedagogisk forskning splitter man opp viktige fagmiljøer og skaper et kunstig skille mellom praksis og forskning. Det er ikke tvil om at barn og unge trenger hjelp tidligere, men å hindre Statped i å forske vil rive bort det faglige grunnlaget. Vi frykter at det vil svekke både forskninga vår og den hjelpen barna får, sier Pernille Hansen, postdoktor ved MultiLing – Senter for flerspråklighet ved UiO i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS