Kari Emilsen er dosent ved DMMH i Trondheim.
Kari Emilsen er dosent ved DMMH i Trondheim.

Kaller funn om menn i barnehage spennende og viktig – vil ha mer forskning

Dosent Kari Emilsen ved DMMH mener det må forskes mer på om flere menn i barnehage gir bedre resultater når barna begynner på skolen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag skrev barnehage.no at Statistisk sentralbyrå har funnet at barn som har gått i barnehager med høy andel mannlige ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

SSB-forskerne Nina Drange og Marte Rønning har fulgt 2161 barn som gikk i barnehage i Oslo i perioden 2005- 2007.

Forskerne hevder at det er en klar sammenheng mellom andelen mannlige ansatte i barnehagen og barnas resultater i regne- og språktester i småskolen. Men de er usikre på hvorfor det er slik.

Lite forskning

Dosent Kari Emilsen ved Dronning Mauds Minne Høgskole har heller ikke noen entydig forklaring på resultatene i denne kvantitative forskningen.

– Dessverre er det veldig lite forskning på menn i barnehage, og så vidt jeg vet ikke noe spesifikt på det disse forskerne har funnet. Sånn sett er dette spennende og viktig for å forstå betydningen av de ansattes kjønn i barnehagen. Men etter det jeg kjenner til har vi ikke noen tung forskning som kan understøtte det de har funnet, sier Kari Emilsen.

Lyst til å videreføre det de kan

Hun har over lang tid engasjert seg for å få flere menn inn i barnehagen. Og hun er klar på at flere menn kan gjøre en forskjell.

Sammen med kollega Olav Bjarne Lysklett jobbet hun for 10-15 år siden med et forskningsprosjekt om menn i natur- og friluftsbarnehager.

De konkluderte med at mange mannlige førskolelærere velger å arbeide i denne typen barnehager fordi det er en arena som ikke er like preget av kvinnekulturen som de ordinære barnehagene.

– De har en bevisst holdning til jobben og hvorfor de arbeider som førskolelærere. De har så lyst til å videreføre det de liker og kan til barna i barnehagen, sa Kari Emilsen til Aftenposten i 2006.

Spekulerer i årsaker

SSB-forskerne som nå har funnet en sammenheng mellom andelen menn og ferdigheter i småskolen, spekulerer i hva som kan være årsaken:

«En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle. Vi undersøker om observerbare forskjeller mellom mannlige og kvinnelige ansatte kan forklare funnene våre, men vi finner ingen støtte for dette,» skriver forskerne i rapporten.

– Det synes jeg høres plausibelt ut. Jeg synes å ha observert at menn og kvinner opptrer forskjellig sammen med barna i hverdagen. Og det kan være en påvirkning der som faktisk gir resultater.

– Det sies at menn er mer «nede på gulvet» med barna, mens kvinner i større grad har overblikket?

– Det er ofte referert til det, men uten at har noen tung forskning som bekrefter det, sier Kari Emilsen.

Mer forskning og mer handling

Hun mener funnene til SSB uansett er så interessante at de bør føre til mer forskning.

– Slik det er nå, blir det så mye synsing. Vi går rundt og tror noe, bare fordi vi ikke vet nok, sier Kari Emilsen.

Og selv om hun ikke kan si noe om hvorfor det er en sammenheng mellom andelen menn i barnehagen og resultater i småskolen, mener hun tiden er overmoden for handling fra de styrende politikerne.

– I dag har vi ni prosent menn i norske barnehager enda målet i lang tid har vært å komme opp i 20. Det er store variasjoner, og i mange barnehager er det ingen mannlige ansatte i barnehagene. Det trengs handlingsplaner, og det trengs midler til forskning, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS