- Vi må nå vurdere hvordan vi tar dette videre, sier forskningsdirektør Kristin Sverdrup ved OsloMet. Foto: Getty Images/Sonja Balci (OsloMet)
- Vi må nå vurdere hvordan vi tar dette videre, sier forskningsdirektør Kristin Sverdrup ved OsloMet. Foto: Getty Images/Sonja Balci (OsloMet)

Reagerer: Fikk beste vurdering på søknad om 50 millioner til forskning - men ingen penger

- Det er utrolig viktig for OsloMet å styrke forskningen knyttet til våre store profesjoner, og det er helt avgjørende at våre forskere har tillit til beslutningsprosessene i Forskningsrådet, sier forskningsdirektør ved OsloMet, Kristin Sverdrup.

Publisert

Det er Khrono som skriver at OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) reagerer på et nytt avslag i saken om midler til et senter for barnehagerelevant forskning.

Bakgrunnen for saken er at Kunnskapsdepartementet i 2016 ga Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over fem år.

Målet med det store prosjektet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området.

Fikk beste vurdering

OsloMets prosjektet Reach fikk ifølge Khrono den beste faglige vurderingen fra ekspertkomiteen og fikk anbefalinger om 50 millioner kroner i forskningsmidler fra Forskningsrådets FINNUT-program i utlysningen.

Midlene gikk i stedet til Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger. Disse fikk i desember i fjor tilsagn om 25 millioner kroner hver.

OsloMet klaget på vedtaket og fikk medhold i Forskningsrådets klageutvalg som blant annet ga uttrykk for at Forskningsrådet burde gitt en bedre begrunnelse for avslaget.

18. juni i år kom meldingen om at programstyret for FINNUT opprettholdt avslaget.

"De metodiske tilnærmingene som REACH redegjør for i søknaden vil, ifølge styrets vurdering, ikke bidra til at målsetningene i utlysningen blir nådd i tilstrekkelig grad. Etter styrets vurdering er derfor denne søknaden mindre relevant for helheten i satsingen. Når det gjelder søknadens bidrag til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis er det usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan senteret svarer på dette. REACH legger opp til en tradisjonell formidling av resultater, og involveringen av praksisfeltet er ikke innebygd i forskningen. Dette er en svakhet i søknaden, som gjør at senterets nytteverdi begrenses", heter det i det nye avslaget.

- Avgjørende med tillit

Leder Mette Tollefsrud ved institutt for barnehagelærerutdanning var en av dem som jobbet med søknaden fra OsloMet.

- OsloMet-miljøet hadde en svært god søknad, og vi var stolte over tilbakemeldingene vi fikk fra den internasjonale ekspertkomiteen. Søknaden fikk høyeste score og ble vurdert som klart best blant de innsendte søknadene, sier Tollefsrud til Khrono.

Forskningsdirektør ved OsloMet, Kristin Sverdrup, er kritisk til det som har skjedd.

- Det er utrolig viktig for OsloMet å styrke forskningen knyttet til våre store profesjoner, og det er helt avgjørende at våre forskere har tillit til beslutningsprosessene i Forskningsrådet, sier Sverdrup til Khrono.

- Vi må nå vurdere hvordan vi tar dette videre, sier Sverdrup.

- Valgte også denne gangen å avslå

Områdedirektør for samfunn og helse i Forskningsrådet, Jesper W. Simonsen, skriver følgende i en e-post til Khrono:

"Det er riktig at OsloMet (Klager) fikk medhold fra Klageutvalget i at avslaget på REACH-prosjektet var for dårlig begrunnet da avslagsbrevet ble sendt ut. Klager mottok en utvidet begrunnelse om årsaker til avslaget, etter at de ba om dette. Denne begunnelsen hadde etter Klageutvalgets vurdering mindre gyldighet fordi den ikke kom samtidig som avslagsbrevet. Vedtaket ble dermed opphevet og Forskningsrådet ble bedt om å behandle søknaden på nytt."

Simonsen fortsetter:

"Søknaden ble behandlet på nytt av det nye FINNUT-styret i juni. Styret valgte også denne gangen å avslå søknaden fra OsloMet."

Powered by Labrador CMS