Skittenelv barnehage vant Forskerfrøprisen for prosjektet «Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?», mens Bjørnestien barnehage vant for prosjektet «Oi, se der! 1- og 2-åringer som oppdagere og utforskere».
Skittenelv barnehage vant Forskerfrøprisen for prosjektet «Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?», mens Bjørnestien barnehage vant for prosjektet «Oi, se der! 1- og 2-åringer som oppdagere og utforskere».

Her er vinnerne av Forskerfrøprisen

Bjørnestien barnehage og Skittenelv barnehage vant Forskerfrøprisen 2019.

Publisert

Hvert år deler Naturfagsenteret ut Forskerfrøprisen til to barnehager som viser god evne til å stimulere til naturfaglig utforskning, ivaretar barnas nysgjerrighet og undring, og tar utgangspunkt i biologi, kjemi, fysikk, astronomi, geologi eller bærekraftig utvikling i barnehagen.

Mandag 3. februar ble prisen delt ut på Lærernes hus i Oslo under barnehagekonferansen Forskerfrø 2020.

Har utforsket reinsdyret

– Det er en stor ære å vinne denne prisen, sier fagleder Hanne Junge Eliassen i Skittenelv barnehage.

«Barna har fått teste ut egne hypoteser, og målet har ikke nødvendigvis vært å finne eksakte svar, men heller ivareta og legge til rette for barnas nysgjerrighet og utforskertrang,» skriver juryen om prosjektet.
«Barna har fått teste ut egne hypoteser, og målet har ikke nødvendigvis vært å finne eksakte svar, men heller ivareta og legge til rette for barnas nysgjerrighet og utforskertrang,» skriver juryen om prosjektet.

Barnehagen som ligger om lag 25 kilometer nord for Tromsø sentrum vant prisen for prosjektet «Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?».

Juryen sier i sin begrunnelse:

«Prosjektet tar utgangspunkt i dette spontane spørsmålet fra et barn en dag barnehagen besøkte en reinsdyrflokk. På veien til å finne et mulig svar, har barna utforsket og lært om reinsdyret, med spesielt fokus på hva de spiser til ulike årstider, samt tarm- og fordøyelsessystemet. De har brukt direkte undersøkelser, mikroskop, bøker, internett og eksperimenter i utforskingen. Barna har fått teste ut egne hypoteser, og målet har ikke nødvendigvis vært å finne eksakte svar, men heller ivareta og legge til rette for barnas nysgjerrighet og utforskertrang.»

– Vi lever side om side med reindrift og har fått masse hjelp fra dette miljøet i løpet av prosjektet, forteller Eliassen.

Skolestarterne

«Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?» var spørsmålet som ble starten på prosjektet til Skittenelv barnehage.
«Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?» var spørsmålet som ble starten på prosjektet til Skittenelv barnehage.

Juryen sier videre i sin begrunnelse at:

«Prosjektet utmerker seg ved at det er barnas egne spørsmål, hypoteser og undring som er det helt sentrale i prosessen, og det viktigste elementet for framdriften. Personalet viser en imponerende evne og vilje til å respektere, og imøtekomme, barnas innspill. Bidraget dokumenteres godt gjennom bilder og gjengivelse av sitater fra barna. Prosjektet er initiert av barn, og barnas medvirkning er særdeles godt ivaretatt.»

– Vi startet opp en friluftsavdeling høsten 2019, og det er skolestarterne på denne avdelingen som var med i prosjektet, forteller fagleder Hanne Junge Eliassen.

– Jeg er utrolig stolt av skolestarterne våre, men også av våre to medarbeidere som har drevet prosjektet fremover sammen med barna. Her har barns undring virkelig blitt tatt på alvor, sier faglederen.

– Veldig stas

Bjørnestien barnehage i Horten kommune ble tildelt Forskerfrøprisen for prosjektet «Oi, se der! 1- og 2-åringer som oppdagere og utforskere».

Bjørnestien barnehage har ønsket å skape turglede og engasjement for naturen blant de aller yngste barna.
Bjørnestien barnehage har ønsket å skape turglede og engasjement for naturen blant de aller yngste barna.

– Det er veldig stas, sier styrer Nina Sjuve om at en av barnehagens avdelinger vant den gjeve prisen.

I juryens begrunnelse heter det at:

«Barnehagen har ønsket å skape turglede og engasjement for naturen blant de aller yngste barna. Bidraget beskriver små barns oppdagelse og utforsking av fenomener i naturen gjennom nesten et år med både små turer i nærområdet, samt tilrettelagte aktiviteter inne i barnehagen. Mindre prosjekter skapes og gjennomføres ut fra det som fanger barnas umiddelbare interesse: Lyden av fugler utenfor vinduet, en larve som faller fra et tre, insekter som summer, snø som smelter til vann om våren, den varme luften fra et bål.»

 «Dokumentasjonen viser en barnehage med respekt for aldersgruppens særegne måte å oppdage verden rundt seg; gjennom sansene, bevegelse, lek og utforsking,» skriver juryen om prosjektet.
 «Dokumentasjonen viser en barnehage med respekt for aldersgruppens særegne måte å oppdage verden rundt seg; gjennom sansene, bevegelse, lek og utforsking,» skriver juryen om prosjektet.

Juryen sier videre at:

«Dokumentasjonen viser en barnehage med respekt for aldersgruppens særegne måte å oppdage verden rundt seg; gjennom sansene, bevegelse, lek og utforsking. I prosjektet er biologi og delvis fysikk vektlagt. Barns egen naturfaglige utforsking er hovedfokus.»

Vil at barna skal bli glad naturen

Bjørnestien barnehage har skogen som nærmeste nabo og styrer Nina Sjuve forteller at de bruker naturen aktivt.

Om Forskerfrøprisen

  • Prisen tildeles barnehager som gjennom bilder og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende; en situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek, eller et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning.
  • Premien er selvvalgt utstyr til naturfaglig arbeid i barnehagen til en verdi av 10.000 kroner.
  • Prisen ble i år delt ut for tiende gang.

(Kilde: Naturfagsenteret)

– Vi er totalt 35 ansatte og ni avdelinger på huset, og en slik pris er motiverende for oss alle. Det gir oss motivasjon til å være enda mer ute i naturen, sier styreren.

Hun forteller at de legger stor vekt på å skape gode naturopplevelser for barna.

– Vi mener det er viktig at barna får være ute i naturen slik at de blir glad i den, for da ønsker de også å ta vare på den i fremtiden, sier Sjuve.

Powered by Labrador CMS