Fra venstre Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta) ble enige.
Fra venstre Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta) ble enige.

Forhandlingene i FUS er landet

Etter tre dagers forhandlinger ble de enige om et lønnstillegg på mellom 11.000 og 22.200 kroner til alle, og tilslutning til Fellesordningen for AFP fra 2024.

Publisert

Det økonomiske resultatet er på linje med oppgjøret i PBL-området og kommunal sektor, og har virkning fra 1. mai 2022, står det på hjemmesidene til Delta.

Utdanningsforbundet forhandlet sammen med Fagforbundet og Delta, og arbeidstakersiden er fornøyd med et økonomisk resultat på linje med sammenliknbare virksomheter.

– Det har vært konstruktive forhandlinger og vi har fått på plass viktige krav spesielt når det gjelder pensjon, heter det i en felles uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene publisert på Utdanningsforbundets hjemmesider.

- Det har vært konstruktive forhandlinger og vi har fått på plass viktige krav spesielt når det gjelder pensjon, sier Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien til egne hjemmesider.

Som i andre forhandlinger i privat barnehagesektor har pensjon vært det store temaet.

Resultater på pensjon i korte trekk:

  • Fellesordningen innføres fra 1.1.24 for 69-kullet og yngre
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon

En del ansatte fikk lønnskompensasjon i 2017 i forbindelse med endringene i tjenestepensjonen. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får livsvarig AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen, står det videre hos Utdanningsforbundet.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene.
Powered by Labrador CMS