Enige med Norlandia om pensjonsordning

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har forhandlet fram en pensjonsordning med Norlandia.

Publisert

Det framgår i en pressemelding sendt ut av førstnevnte. Der står det at de ansatte i Norlandia-barnehagene fra 1. januar 2023 får en hybridpensjon og en livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen.

– Vi er fornøyde med at arbeidsgiver kom oss i møte, og at vi har fått på plass en god pensjonsordning for våre medlemmer. Dette er et viktig steg på veien mot en lik ordning i hele barnehagesektoren, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen i meldingen.

Anne Green Nilsen i Fagforbundet.
Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

Avtalen innebærer at det settes av 7 prosent av lønn til tjenestepensjon. I første omgang betales 4 prosent av arbeidsgiver og 3 prosent av de ansatte, men det er lagt opp til en gradvis redusering av ansattes andel til 2 prosent fra 1. januar 2025 – under visse forutsetninger. Dette følger noenlunde samme mønster som resultatet fra PBL-oppgjøret, men endringene inntrer til noe ulike tider.

Her er Fagforbundets protokoll, og her er Utdanningsforbundets protokoll.

I dag er Norlandias barnehager organisert i ulike tariffområder, men disse samles fra 2023 av under Spekter. Det gjelder også de av selskapets barnehager som nå er omfattet av overenskomsten i PBL. Det skal være kompensasjonsordninger for de som berøres av flyttingen fra et tariffområde til et annet.

Powered by Labrador CMS