Veilederne skal være til stede i barnehagene to timer i uka på fast klokkeslett, forteller Wenche Kvalvik Vasshus (til venstre) og Bente Monica Reilstad i Randaberg kommune.
Veilederne skal være til stede i barnehagene to timer i uka på fast klokkeslett, forteller Wenche Kvalvik Vasshus (til venstre) og Bente Monica Reilstad i Randaberg kommune.

Starter nytt foreldreveiledningstilbud i barnehagene sine: – Trygge foreldre gir trygge barn

Barnehageåret 2020/2021 skal Randaberg kommune teste ut et tilbud de har kalt «Foreldrestøtte i barnehagen». – Dette skal være et lavterskeltilbud der foreldre kan møte fagpersoner på en trygg og kjent arena, sier Wenche Kvalvik Vasshus i kommunen.

Publisert

Dette barnehageåret har alle barnehagene i Randaberg – både kommunale og private – fått tildelt en fast foreldreveileder som skal gi råd til familier som ønsker det.

Veilederen skal være til stede i barnehagen to timer i uka på fast klokkeslett.

– Vi har tro på at trygge foreldre gir trygge barn. Hvis vi kan komme inn tidlig og hjelpe familier som trenger det, vil det være positivt både for barn og foreldre. Dette er tidlig innsats i praksis, sier Wenche Kvalvik Vasshus til barnehage.no.

Hun er leder for «Styrket barnehage i Randaberg», som gir støtte til barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne i form av spesialpedagogisk hjelp, veiledning og tilrettelegging.

Barnehagelaget

Målet med tilbudet er å gjøre foreldrene trygge i sin rolle overfor barna og å avdekke eventuelle utfordringer slik at familiene kan få hjelp så tidlig som mulig, skriver avisa Bygdebladet som først omtalte saken.

Det er nå satt sammen et team på syv veiledere, som alle er ansatt hos Vasshus i Styrket barnehage. Teamet har fått navnet «barnehagelaget» og består av barnehagelærere, spesialpedagoger, en miljøterapeut og en med bakgrunn innen psykisk helse.

– Navnet «barnehagelaget» er valgt fordi vi ønsker å spille på lag med foreldrene.
For å skape en god oppvekst for barn er det viktig at de voksne rundt barnet og foreldrene spiller på lag, og barnehagelaget kan være et bidrag til det, forteller Vasshus.

– Et lavterskeltilbud

– Hva kan foreldrene søke råd om?

– Dette skal være et lavterskeltilbud der foreldre kan møte fagpersoner på en trygg og kjent arena, som barnehagen er. Foreldre kan søke råd og støtte i temaer som har med barnet å gjøre, blant annet om grensesetting, tilvenning i barnehagen, matsituasjon, leggetid, søskensjalusi og skjermtid. Det er ingen problemstilling som er for liten til at vi kan ta tak i den, sier Vasshus.

Hver familie kan få inntil tre veiledningssamtaler, opplyser hun.

– Tanken er at dette skal være en starthjelp. Dersom det er behov for flere samtaler, og allmennpedagogiske tiltak ikke strekker til, kan sakene tas videre i hjelpeapparatet i kommunen.

Ønsket av foreldre og ansatte

Fagkoordinator for barn og unge i Randaberg, Bente Monica Reilstad, forteller at tilbudet etableres etter ønske fra både foreldre og barnehageansatte i kommunen.

– I 2018 kom regjeringen med sin strategi for foreldrestøtte «Trygge foreldre – trygge barn». I den forbindelse ønsket vi å se på hva slags støttetilbud vi hadde for familier i vår kommune.

– Vi snakket med foreldre til barn i både barnehage og skole, samt med fagpersoner i kommunen. I denne kartleggingen kom det frem at barnehageforeldrene savnet veiledning. Flere ga uttrykk for at de fikk tett oppfølging av helsestasjonen det første leveåret til barnet, og at de ønsket seg tettere oppfølging også gjennom barnehageårene. I tillegg ga barnehagestyrerne i kommunen uttrykk for at de ønsket seg foreldreveiledere i barnehagene, sier Reilstad.

– Hva koster tilbudet kommunen?

Veilederne skal være til stede i barnehagene to timer i uka på fast klokkeslett.
 Veilederne skal være til stede i barnehagene to timer i uka på fast klokkeslett.

– Vi har ikke fått tilført nye midler til dette prosjektet. Ettersom veilederne allerede er ansatt i kommunens Styrket barnehage-gruppe har vi mulighet til å omdisponere noen timer slik at hver av dem kan bruke to timer i uka på veiledning ute i barnehagene, forteller Wenche Kvalvik Vasshus.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– God investering

Mandag 17. august gikk startskuddet for prøveprosjektet. Da var «barnehagelaget» samlet til fagdag på Tungenes fyr.

Bente Monica Reilstad opplyser at veilederne var ute i barnehagene for første gang i forrige uke.

– Ser dere for dere at dette kan bli et permanent tilbud?

– Det er det for tidlig å si noe om. Prosjektet skal evalueres og da vil vi få svar på hvor mye tilbudet blir brukt. Men vi har inntrykk av at det er et behov der ute, sier Reilstad.

– Vi mener det er en god samfunnsøkonomisk investering å gi familier hjelp og støtte så tidlig som mulig. Dette tilbudet koster lite, men kan potensielt ha stor og langvarig effekt, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS