En gjennomsnittlig husholdning betalte tre prosent mer for barnehageplassen i januar i år enn på samme tidspunkt i fjor.
En gjennomsnittlig husholdning betalte tre prosent mer for barnehageplassen i januar i år enn på samme tidspunkt i fjor.

Foreldrebetalingen har gått opp tre prosent

En gjennomsnittlig husholdning betalte litt over 2 900 kroner i måneden for en barnehageplass med kostpenger og andre tilleggsutgifter i 2020. Det er en økning på tre prosent sammenlignet med i fjor. 

Publisert

Det viser nye tall fra SSB

Tallene viser at i årets første måned betalte en gjennomsnittsfamilie 2 600 kroner for barnehageplassen. I tillegg kom i snitt litt over 300 kroner per plass til kostpenger og andre tilleggsutgifter. 

Et års fulltidsopphold i norske barnehager, inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i nsitt litt over 32 100 kroner om man legger januar-tallene til grunn. Fra januar 2019 til januar 2020 økte maksprisen fra 2 990 kroner til 3 135 kroner, en nominell økning på 4,8 prosent. 

En forklaring på at snittprisen ikke har økt like mye som maksprisen, er at regjeringa fra og med 1. august i fjor utvidet ordningen med gratis kjernetid til også å omfatte toåringene. 

Her kan du lese hele rapporten Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020.

I januar 2019 betalte en gjennomsnittlig husholdning rundt 3 100 kroner årlig i kostpenger og andre tileggsutgifter for et barn i kommunal barnehage; rundt hundre kroner mer enn året før.

I private barnehager var det tilsvarende beløpet i underkant av 4 000 kroner i år, mens kostpenger og andre utgifter beløp seg til 3 850 kroner året før. For barn i kommunale barnehager ga det en økning på tre prosent, mens økningen var på 3,3 prosent for en plass i privat barnehage. 

Powered by Labrador CMS