Hjelmeland kommune vil tilby gratis barnehageplasser til alle.
Hjelmeland kommune vil tilby gratis barnehageplasser til alle.

Vil kutte foreldrebetalingen og gi gratis barnehage til alle

– Ser for oss at det vil koste 3-4 millioner i året, men har fått signal om at det kan koste litt mer, sier ordføreren.

Publisert

Det er avisen Strandbuen som omtaler det de kaller en budsjettlekkasje forut for den første budsjettbehandlingen i formannskapet i Hjelmeland kommune. Der kan det tyde på at forslaget fra MDG om å kutte foreldrebetalingen i barnehagene får flertall. Da må de i så fall ha med seg SV og Sp.

– Det er virkelig noe vi ønsker å få til, sier ordfører Bjørn Laugaland (Sp) til avisen.

Han vil ikke forskuttere hva som blir resultatet, men legger ikke skjul på at dette er noe det jobbes med å få til.

Det er fire barnehager i Hjelmeland kommune, som ligger i Ryfylke i Rogaland. Alle barnehagene er kommunale, og har ifølge barnehagefakta.no 133 barn. Bemanningsnormen er innfridd og vel så det med 5,1 barn per voksen, og kommunen har en pedagogandel på 44 prosent.

– Om vi skal gå for forslaget, må vi være sikre på at vi har finansieringen i orden ikke bare for 2022, men også for årene som kommer etterpå. Det må være noe mer enn et stunt for bare et år, sier ordføreren til Strandbuen.

Og bakgrunnen? Synkende barnetall.

Ordføreren håper dette kan motivere barnefamilier til å bosette seg i kommunen - og sier at dette er et mer målrettet tiltak enn å for eksempel redusere eiendomsskatten.

– Dette er en håndsrekning til unge, nyetablerte småbarnsforeldre som må betale 4-5000 kroner eller mer i måneden for barnehageplasser, sier han ifølge avisen.

Men: Stikk i strid med politikernes signaler, går rådmannen i sitt budsjettforslag inn for en liten økning i barnehagesatsene, og foreslår at en fulltidsplass skal koste 3.665 kroner inkludert mat. Det betyr at kostprisen i barnehagene i kommunen i realiteten blir på 350 kroner fram til 1. august til neste år, og 615 kroner i de resterende månedene i 2022: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, blir reduksjonen i makspris innført fra 1. august 2022. Fram til da blir maksimal månedspris i tråd med budsjettet til Solberg-regjeringen; 3.315 kroner (95 kroner mer enn i 2021). Fra 1. august foreslås makspris senket med 265 kroner per måned, til 3.050 kroner i måneden. Samlet foreldrebetaling for 2022 foreslås fastsatt til maks 35.140 kroner.

Samtidig legger rådmannen inn 30 eller 50 prosent søskenmoderasjon når en familie har flere barn i barnehage.

– Det betyr at det kan koste 7.000-8.000 kroner i måneden for de som har tre barn i barnehagen. Fjerning av foreldrebetalinga vil utgjøre en liten del av kommunen sitt budsjett, men være et veldig målrettet tiltak og bety veldig mye for de småbarnsfamiliene det gjelder, sier Morten Hetland (MDG), som i årets budsjett fikk med flertallet på å fryse foreldrebetalingen i inneværende budsjettår. Da var han tydelig på at det bare var starten.

– Målet har vært gratis barnehager, og det er svært gledelig om det blir flertall for forslaget.

I fjor vedtok kommunestyret rullerende barnehageopptak, ifølge lokalavisa.

Powered by Labrador CMS