Hjelmeland kommune vil tilby gratis barnehageplasser til alle.
Hjelmeland kommune vil tilby gratis barnehageplasser til alle.

Sa ja til gratis barnehage, skal bruke 4,2 millioner kroner i året

I fjor vedtok Hjelmeland kommune rullerende barnehageopptak. Fra neste høst blir det gratis barnehageplass til alle.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Strandbuen (krever abonnement), som har fulgt budsjettbehandlingen i det siste kommunestyremøtet. Der ble det vedtatt at barnehageplasser blir gratis fra og med neste høst, noe som vil koste rundt 4,2 millioner kroner i året.

Men vedtaket ble ikke fattet helt uten diskusjon: Ifølge lokalavisen mente opposisjonen ved Høyre, Ap og KrF at det var nok å halvere foreldrebetalingen - og mente gratis barnehageplass var å regne som et lokketilbud heller enn en varig satsing på oppvekstsektoren.

Det er fire barnehager i Hjelmeland kommune, som ligger i Ryfylke i Rogaland. Alle barnehagene er kommunale, og har ifølge barnehagefakta.no 133 barn. Bemanningsnormen er innfridd og vel så det med 5,1 barn per voksen, og kommunen har en pedagogandel på 44 prosent.

Bakgrunnen for satsingen er synkende barnetall, og et ønske om å motivere barnefamilier til å bosette seg i kommunen.

Men Høyres Torunn Munthe stilte spørsmål om dette er riktig grep etter flere runder med store kutt i barnehagene. Hun viste også til at Utdanningsforbundet påpekte at det ikke ville føre til høyere kvalitet i barnehagene.

Noe posisjonen ikke var enig i:

– Tilstandsrapporten for barnehagene i Hjelmeland viser at foreldrene i kommunen er mer fornøyde enn snittet i norske kommuner, og vi har flere voksne per barn i barnehagene enn snittet, påpekte Arthur Fjeldheim Egeland (Sp).

– Denne saka handler om gebyr. Det har ikke noe å gjøre med hvilke ressurser barnehagene får, supplerte Silje Sværen (SV), som også pekte på at Normann-utvalget har trukket fram gratis barnehage som et godt tiltak for distriktskommuner som vil holde på folketallet.

– Hjelmeland leder an i den utviklinga. Dette er ei investering. Det er utgifter til inntekts ervervelse, sa hun ifølge Strandbuen.

Powered by Labrador CMS