Trives i barnehagen: Barnets trivsel i barnehagen er at av spørsmålene som skårer høyest i brukerundersøkelsen for Oslobarnehagen.
Trives i barnehagen: Barnets trivsel i barnehagen er at av spørsmålene som skårer høyest i brukerundersøkelsen for Oslobarnehagen.

Oslo-foreldre fornøyd med barnehagen

Og mest fornøyd er foreldrene i private barnehager. Igjen.

Publisert Sist oppdatert

22.000 foresatte har svart på årets brukerundersøkelse om barnehagetilbudet i Oslo — som er gjennomført i alle de kommunale og 60 prosent av de private barnehagene.

Resultatet viser at foreldrene er tilfreds eller meget tilfreds med Oslobarnehagen, og resultatene på overordnet nivå er uendret eller litt bedre i forhold til fjorårets brukerundersøkelse.

– Det å ha gode brukerundersøkelser er et viktig element i vårt kvalitetsarbeid. Jeg er glad for at flere enn tidligere har svart på undersøkelsen og at vi har hatt fremgang på tre av seks områder, sier barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) til barnehage.no.

Mest fornøyd er de med barnets trivsel og personalet.

– Det er takket være våre dyktige ansatte at foreldene er så fornøyd med barnehagene, byråden i en pressemelding.

Private best

Undersøkelsen er delt inn i seks temaområder; trivsel og trygghet, samarbeid og medvirkning, utvikling og læring, personalet, ute- og innemiljø og generell tilfredshet — og de private barnehagene skårer bedre enn de kommunale barnehagene på alle områdene.

Slik er resultatene i undersøkelsen (2013 i parentes):

Trivsel og trygghet
Kommunale: 5,23 (5,24)
Private: 5,39 (5,41)

Samarbeid og medvirkning
Kommunale: 4,66 (4,63)
Private: 4,91 (4,92)

Utvikling og læring
Kommunale: 4,94 (4,93)
Private: 5,2 (5,19)

Personalet
Kommunale: 5,17 (5,16)
Private: 5,36 (5,38)

Ute- og innemiljø
Kommunale: 4,76 (4,75)
Private: 5,11 (5,1)

Generelt
Kommunale: 5,04 (5,05)
Private: 5,37 (5,39)

– Dette er en anerkjennelse til alle som jobber i og med de mange gode barnehagene i Oslo, sier informasjonssjef Marius Iversen i PBL og legger til:

– De siste resultatene fra Oslo underbygger resultatene fra andre foreldreundersøkelser, både lokalt og nasjonalt: Foreldre er i all hovedsak godt fornøyde med barnehagen. Og foreldre med barn i private barnehager er aller mest fornøyd med tilbudet. I fjor viste tilsvarende undersøkelse at hele 13 av de 15 barnehagene som fikk best tilbakemeldinger var private.

Også barnehagebyråden har lagt merke til den høye tilfredsheten i de private barnehagene, og sier det er en tendens de har registrert over flere år.

– Jeg skulle ønsket at flere av de private barnehagene hadde vært med på brukerundersøkelsen. Det hadde gjort resultatene mer representative og styrket argumentasjonen, kommenterer Hauglie.

Håper resultatene inspirerer

De områdene som skårer svakest i undersøkelsen er barnehagens fokus på helse og sunt kosthold, barnehagens bidrag til barnets språkutvikling og norskferdigheter og uteområder, lokaler og utstyr som fremmer utvikling, lek og læring.

– Dyktige ansatte vet hvordan de kan stimulere bedre til utvikling hos barna gjennom lek, sier Hauglie i pressemeldingen.

Barnehagene skårer høyest på spørsmålene om barnets trivsel i barnehagen, barnets trygghet med personalet, personalets omsorg for barna og at personalet er vennlige og imøtekommende.

– Vi ser at tilfredsheten går opp hvert år, og det spesielt på det vi ser på som det virkelig sentrale i barnehagen, og det er vi godt fornøyd med. Vi har store ambisjoner for våre barnehager og jeg håper de gode resultatene inspirerer våre ansatte til å gi barna et enda bedre tilbud, sier hun.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. oktober til 10. november.

Powered by Labrador CMS