Advokat Hans Are Nyheim i PBL.
Advokat Hans Are Nyheim i PBL.

Seier for barnehagene

Fylkesmannen i Østfold slår fast at Halden kommune brøt regelverket for beregning av tilskudd.

Publisert Sist oppdatert

Det resulterte i at de private barnehagene fikk ti millioner kroner for lite i tilskudd. Nå krever fylkesmannen at kommunen fatter nye vedtak.

Det var i forbindelse med beregning av tilskudd til de private barnehagene i 2015 at Halden kommune valgte en annen modell for å beregne pensjonskostnader enn det regelverket sier. Det resulterte i at de private barnehagene fikk rundt ti millioner kroner mindre å drive for i 2015 enn det de skulle hatt.

Etter klage fra PBL på vegne av 22 private barnehager i Halden, har fylkesmannen bedt kommunen beregne nye tilskudd.

– Det Halden kommune har gjort i denne saken er å bryte med regelverket ved at den ikke legger til grunn de regnskapsførte pensjonsutgiftene i tilskuddsberegningen slik regelverket krever, forklarer konsernadvokat Hans-Are Nyheim i PBL i en pressemelding.

– I strid med regelverket

Sarpsborg kommune var den første til å benytte helt andre pensjonsutgifter i sine tilskuddsberegninger enn det som ligger i regnskapet. Etter hvert fulgte flere kommuner etter, deriblant Halden.

Dette til tross for at både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har slått fast at kommunene ikke kan benytte alternative beregninger for pensjon. Det får blant annet utviklingssjef i Borg barnehager AS, Eva Heger til å reagere.

– I økonomirapporten til Halden kommune som ble lagt frem da denne saken skulle behandles, ble det til og med referert til Sarpsborg og vedtaket som var gjort av både direktoratet og departementet om at denne metoden var i strid med regelverket. Likevel velger kommunen å gå for denne modellen. Det er helt utrolig at de med viten og vilje gjør dette, samtidig er det et svik mot barna som går i de private barnehagene. Det er de som får lide for at barnehagene ikke får utbetalt korrekt tilskudd før lang tid i etterkant. I tillegg er dette svært ressurskrevende og svært uforutsigbart. Vi ønsker ikke å bruke tid på å sjekke utregninger og vedtak, vi vil heller bruke tid på å gi barna i Halden kommune det beste barnehagetilbudet, sier Eva Heger.

– Trenger ny finansieringsmodell

PBL anslår at de private barnehagene i Halden fikk ti millioner kroner mindre i tilskudd enn det de har krav på i 2015. I tillegg mener PBL at kommunen har et etterslep på flere millioner kroner også for tilskudd i 2014.

– Det er uholdbart for de private barnehagene å skulle drive når de ennå ikke vet tilskuddet sitt for i fjor, påpeker Nyheim.

PBL mener denne saken og en rekke andre problemer knyttet til beregning av tilskudd til private barnehager illustrerer at den beregningsmodellen som ble innført i 2011, ikke fungerer.

Utdanningsdirektoratet sendte nylig ut på høring to modeller for finansiering av private barnehager, hvor én av disse skal tre i kraft 1. januar 2016. Den ene er en justering av dagens modell. Den andre er en helt ny finansieringsmodell som bygger på kommunale gjennomsnittskostnader og hvor kommunene kun skal fylle inn bemanningstetthet, arbeidsgiveravgiftssone og barnetall.

– Vi må få en finansieringsmodell som ikke gir kommuneøkonomer mulighet til å justere offisielle regnskapstall i den hensikt å få ned tilskuddene til private barnehager, og som både kommunene og de private barnehagene kan leve med, sier Hans-Are Nyheim.

Powered by Labrador CMS