Tone Kristin Bjordal Johansen (innfelt) er seniorforsker ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet. Denne uken gjestet hun PBL Lederkonferanse for å snakke om smittesituasjonen i barnehagene - og veien videre.
Tone Kristin Bjordal Johansen (innfelt) er seniorforsker ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet. Denne uken gjestet hun PBL Lederkonferanse for å snakke om smittesituasjonen i barnehagene - og veien videre.

– Viktig å huske at barna ikke kan tvinges til å testes

Tone Kristin Bjordal Johansen er seniorforsker ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet og har jobbet mye med oppfølging av smitte hos barn og smitteverntiltak for skoler og barnehager under pandemien.

Publisert

Denne uken gjestet hun PBL Lederkonferanse, der hun delte siste nytt om smitte og smittevern - spesielt knyttet til barnehager. Johansen har blant annet bidratt med å utvikle trafikklysmodellen som brukes i barnehagene og å kartlegge omfanget av Covid-19 i barnehager og skoler i Norge, samt gjort løpende vurderinger av smittesituasjonen i barnehagene.

Hun benyttet anledningen til å rose barnehageansatte. Per 2. september hadde 92 prosent, altså 251 000, av ansatte i skoler og barnehager fått første dose koronavaksine, og 75 prosent (204 000) har fått dose to. Det er omtrent fem prosentpoeng høyere enn for den generelle befolkningen i aldersgruppen 18-70 år, ifølge FHI.

– Og antallet vaksinerte stiger raskt, sier Johansen, som samtidig sier at barnehageansatte sterkt oppfordres om å vaksinere seg.

– Barnehageansatte og ledere i barnehagene har gjort en enorm innsats. Men vi er dessverre ikke helt ferdige. Akkurat nå er vi i en utfordrende fase.

Fremdeles mye usikkerhet

Johansen snakker om at det er viktig å trygge både barn, foreldre og ansatte i en periode som fremdeles er preget av mye usikkerhet - blant annet knyttet til nye virusvarianter og høye smittetall.

– Akkurat nå er det økende smitte, og særlig blant de yngste. Det er en helt annen situasjon enn vi hadde i vår.

Hun understreker samtidig at selv om antall smittede er høyere, er antall sykehusinnleggelser lavere, og lengden på sykehusoppholdene er kortere. De som blir syke, blir ikke like syke som før.

– Covid er generelt lite farlig for barn og unge, og dødsfall er veldig sjelden, både i Norge og i andre land. Barn og unge smitter også i mindre grad.

Ifølge en artikkel nylig publisert på hjemmesidene til FHI, viser tall fra Norge at 0,4 prosent av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet. Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose, står det i artikkelen.

Nytt testregime

Johansen har blant annet jobbet med trafikklysmodellen for smittevern, som ble revidert like før skolestart. Den nye versjonen inneholdt blant annet oppdaterte smittevernråd for grønt tiltaksnivå, samt informasjon tilpasset til system for testing som alternativ til karantene.

Det nye testregimet har skapt utfordringer for sektoren, noe Espiras Jens Schei Hansen tidligere har snakket om i en artikkel i barnehage.no. Han påpekte at mens barna kan testes ut av karantene, må de ansatte ofte vente lenge på svar. Det skaper store utfordringer.

Under lederkonferansen understreket Johansen betydningen av at også vaksinerte holder seg hjemme når de er syke. Hun var også spesifikk i informasjonen knyttet til det nye testregimet: Barnehageansatte trenger ikke å gå i karantene selv om det er smitteutbrudd i barnehagen, såfremt de ikke har symptomer på korona.

– Ansatte som er fullvaksinert vil ha god beskyttelse mot alvorlig sykdom som følge av koronasmitte, også de som er i risikogrupper. Fullvaksinerte ansatte trenger ikke å være i karantene eller være hjemme med mindre de har symptomer. De kan gå på jobb som normalt og trenger ikke teste seg så lenge de er friske, sier hun, og fortsetter:

– De som har tatt en dose, kan også teste seg og slippe karantene hvis de tar en test mellom dag tre og sju. De kan altså gå på jobb forutsatt at de tar test.

Hun er også innom et annet tema som også tidligere har vært omtalt hos barnehage.no: Bekymring for barna som nå massetestestes i rekordfart.

– Det som er viktig ved smitte i barnehagen, er at ingen kan tvinges til en test, sier Johansen.

Hun forteller at man derimot bør forsøke å lirke og lure og få det til slik at man unngår at barna blir redde.

– Man trenger heller ikke stikke pinnen langt opp i nesa. Man kan også like gjerne gjennomføre testen hjemme. Akkurat dette er det kommunene som organiserer, og finner det systemet som fungerer best for sin kommune.

Den nye normalen

Johansen brukte også litt tid på å snakke om veien videre og det som blir den nye normalen:

– Det er enkelte ting som vil fortsette å gjelde lang tid framover. Det første er at det fremdeles kommer til å være lav terskel for å være hjemme når man er syk. Det er kjedelig, og det begrenser hverdagen, men det kommer til å være et av de viktigste tiltakene for å begrense smitte. Ikke bare av covid, men også andre sykdommer som forkjølelse, RS-virus, influensa og omgangssyke.

Hun påpeker at også nye rutiner knyttet til håndhygiene er noe vi kommer til å ha med oss videre.

– Det vil også bli mer testing i en periode framover, i stor grad ved hjelp av selvtester.

Powered by Labrador CMS