En rekke punkter i smittervernveilederen er endret.
En rekke punkter i smittervernveilederen er endret.

Smittevernveilederen for barnehagene er oppdatert

Grønt nivå, mindre avstand og testing i stedet for karantene. Dette er endringene i smittevernveilederen.

Publisert Sist oppdatert

Det var fredag at Utdanningsdirektoratet publiserte endringene i veilederen. Følgende endringer er gjort denne gang:

  • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen.
  • Reviderte smittevernråd for ansatte.
  • Oppdatert smittevernråd for grønt tiltaksnivå.
  • Informasjon er tilpasset til system for testing som alternativ til karantene.

Avstand

En av endringene er at vaksinerte ikke trenger å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men at de bør ta hensyn til risikogruppene:

«Det skal i utgangspunktet være mulig å holde 1 meters avstand til alle. De som er beskyttet (vaksinert eller gjennomgått covid-19) trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Ved smitte hos en ansatt begrenser man da antall ansatte som kan bli smittet. Digitale møter anbefales fremfor fysiske møter der det er mulig og hensiktsmessig.»

Grønt nivå

For i forbindelse med oppstarten av nytt barnehageår har det lenge vært klart at barnehager kan følge grønt nivå i trafikklysmodellene, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan barnehagehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Grønt nivå

På grønt nivå kan barnehagehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

  • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

  • Det er ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

  • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Det skal legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Testing

Fra 16. august 2021 er det også slik at testing erstatte smittekarantene for barn i barnehagen. I veilederen er det presisert at det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for organiseringen av testingen, og at barnehageansatte ikke skal gjennomføre testingen.

Du kan lese hele den oppdaterte veilederen her (ekstern lenke).

Powered by Labrador CMS