Irmelin S. Tjelflaat i Fellesorganisasjonen
 Irmelin S. Tjelflaat i Fellesorganisasjonen

Kvalitetsmeldingen: Ønsker en tydeligere rammeplan velkommen

Fellesorganisasjonen er fornøyde med regjeringens fokus på språk, men savner satsing på tverrfaglig kompetanse. KS ønsker en tydeliggjøring om overgangen mellom barnehage og skole med hensyn til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Stortingsmeldingen inneholder mange gode tiltak for å styrke kvaliteten i barnehagen, sa Irmelin S. Tjelflaat i Fellesorganisasjonen unger høringen av Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring i barnehagen.

Hun pekte likevel på to punkter der organisasjonen mener det er rom for bedring:

– Det gjelder barn med behov for særlig støtte og da spesielt overgangen mellom barnehage og skole for disse barna. Vi er skuffet over at meldingen ikke anerkjenner barnehagen som en forebyggende arena der ansatte med ulik kompetanse kan jobbe i et system som fanger opp barn som sliter, sa Tjelflaat.

Ønsker tverrfaglighet

Dette er noe Fellesorganisasjonen har jobbet for i mange år. De bekymrer seg for om dagens barnehage i tilstrekkelig grad har den kompetansen om omsorgssvikt som trengs og kunnskapen til å innhente informasjon om barnets situasjon.

– Vi hører ofte fra barnehageansatte som savner denne kunnskapen, sa Tjelflaat under høringen.

Fellesorganisasjonen er klar på at de ønsker tverrfaglig kompetanse som supplement til barnehagelærerne.

Gode erfaringer i skolen

– Deres tilstedeværelse sikrer samarbeid mellom lovverk og etater, og barnevernspedagoger og vernepleiere har en særlig kompetanse som ikke er ikke nevnt i meldingen.

De presiserer at forebyggende arbeid må starte tidlig for å lette overgangen mellom barnehage og skole, og dermed bidra til å redusere frafall i skolen senere.

– Flerfaglighet i skolen har gitt gode erfaringer. Vi mener at mange av de samme løsningene også vil fungere i barnehagen, sa Tjelflaat.

En tydeligere rammeplan

Også KS uttalte seg i høringen. Spesialrådgiver Katrine Stegenborg Teigen mener at kommunen må ha større innflytelse over de private barnehagenes rutiner med hensyn til overgangen mellom barnehage og skole, om de skal kunne følge opp meldingens satsing. De ser også fram til en ny og tydeligere rammeplan for barnehager, som stortingsmeldingen vier stor oppmerksomhet.

– Dagens rammeplan fungerer mer som en forskrift der det er for stort rom for tolkning. Vi trenger en tydeligere og mer tilgjengelig rammeplan, sa Teigen.

De ønsker også at valg av metoder og verktøy skal være opp til den enkelte kommune. Språknormen er KS positive til.

Ikke motsetning mellom lek og læring

– En språknorm vil vise at barnehagen blir tatt på alvor som språkinstitusjon. Barnehagen skal ikke være ensidig skoleforberedende og barndommens egenverdi må fortsatt stå høyt, sa Teigen.

KS ønsker også å investere i de ansattes kompetanse.

– Det trenger ikke være en motsetning mellom lek og læring.

Barnehage.no følger høringen og kommer med flere reaksjoner og artikler fortløpende.

Powered by Labrador CMS