DEBATT

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

– Hvorfor kun offentlige barnehager, Fagforbundet?

– Offentlige barnehager koster skattebetalerne mer enn private barnehager, og gir ikke barna et bedre barnehagetilbud. Likevel mener Fagforbundet barnehagene skal være offentlig drevet, skriver administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Men hva er så begrunnelsen? Hvorfor mener Fagforbundet at offentlig overforbruk er mer moralsk høyverdig enn at noen tjener penger på å levere bedre kvalitet til barn og foreldre?

Akkurat det svarer ikke Mette Henriksen Aas i Fagforbundet på i hennes innlegg publisert på Barnehage.no den 20. januar, et innlegg som var et svar til mitt innlegg om at også Fagforbundets medlemspenger havner i lommene på private «eiendomsbaroner».

Med lavere økonomiske rammebetingelser gjennom mange år, koster private barnehager mindre for kommunene enn kommunale barnehager gjør. Likevel scorer private barnehager like bra eller bedre enn kommunale barnehager på de fleste indikatorer for kvalitet:

  • Private barnehager har jevnt over høyere andel pedagoger – fagfolk – i barnehagen.
  • Ansatte i private barnehager bruker mer av arbeidstiden sin sammen med barna.
  • Private barnehager har lavere sykefravær.
  • Private barnehager setter i større grad inn vikarer ved sykdom enn offentlige barnehager.

For å nevne noe. En annen indikator på kvalitet, er at et representativt utvalg foreldre med barn i private barnehager i 2016 for åttende året på rad var mer fornøyde med barnehagetilbudet enn et representativt utvalg foreldre med barn i kommunale barnehager.

For Fagforbundet spiller det tydeligvis ingen rolle.

«Vi er prinsipielt for at det offentlige velferdstilbudet skal være et offentlig ansvar, og være offentlig drevet», skriver Aas.

Det er selvsagt forskjell på å selge binders og å drive barnehage, slik Aas skriver, men prinsippet knyttet til privat profitt er det samme. Å drive barnehage krever at både eiere og ansatte har et genuint engasjement for barnehagebarns lek, læring og utvikling. Og så er vi enige i at vi trenger systemer for å se til at kvaliteten holder mål både i kommunale og private barnehager.

Vi i PBL er først og fremst prinsipielt for barnehager av høy kvalitet. Vi gleder oss – og applauderer – at mange kommunale og private barnehager lykkes med det. For utgangspunktet må være kvaliteten i tilbudet til barn og foreldre, ikke hvem som eier barnehagen.

En ting skal vi gi Aas rett i: Finansieringen av velferdstjenester – som barnehage er – er en viktig debatt. Det var også en viktig debatt høsten 2015. Da var to ulike finansieringsmodeller for barnehagesektoren ute på høring.

En modell som var en finpuss av eksisterende modell; en urettferdig og uforutsigbar modell som gjør at private barnehageeiere må holde av midler til dårlige tider, og en modell med insentiver til å satse uforbeholdent på kvalitet; en modell som ga barnehagen avkortning i tilskuddet dersom den ikke oppfylte kravene til gode lønns- og arbeidsvilkår, til antall ansatte og til pedagogtetthet.

Fagforbundet ville ha finpuss. PBL, Utdanningsforbundet, Virke, 772 barnehager – ja, i det hele tatt: 980 av 1170 høringsinstanser ville ha en helt ny modell med klarere insentiver til satsing på kvalitet. PBL og flertallet vant ikke frem. Det gjorde Fagforbundet. Heller ikke da lot Fagforbundet kvalitet stå i veiene for prinsippene sine.

Delta i debatten i kommentarfeltet under eller send til [email protected]

Powered by Labrador CMS