Flere av byggetrinnene i Nybyen Økern er ferdigstilt. Barnehagen skal etter planen ha 144 plasser, men det er fremdeles uvisst om det faktisk blir barnehage i bygget.
Flere av byggetrinnene i Nybyen Økern er ferdigstilt. Barnehagen skal etter planen ha 144 plasser, men det er fremdeles uvisst om det faktisk blir barnehage i bygget.

Klager til Sivilombudsmannen: – Åpenbart at det er behov for barnehagen

Var avslaget på driftsstøtte til den planlagte barnehagen Nybyen i strid med lovverket, slik Espira mener? Det skal Sivilombudsmannen finne ut. 

Publisert

Det skriver Dagsavisen i dagens papirutgave. 

I forrige uke ble det klart at Oslo kommune har satt av 220,7 millioner kroner i revidert budsjett for 2018 for å kjøpe i alt fem barnehager. To av dem - Krydderhagen og Hovinenga - skulle i utgangspunktet drives av Espira. Men barnehagekjeden fikk avslag på driftsstøtte med bakgrunn i at barnehagekravet i området var dekket, og kommunen sa nei for å unngå overdekning. 

I desember 2016 fikk Espira også avslag på driftsstøtte til Nybyen barnehage, som lå inne som et rekkefølgekrav i Selvaag Boligs utbyggingsprosjekt Nybyen Økern. Der bygges det nå en barnehage med plass til 144 barn. 

Mens det i avtalene om både Krydderhagen og Hovinenga barnehager lå inne et forbehold om kommunalt tilskudd for at Espira skulle overta barnehagene, var det ikke tatt et slik forbehold ved kjøpet av Nybyen barnehage. 

– Vi mente det er så åpenbart at det er behov for denne barnehagen. Den har vært med som et rekkefølgekrav i planarbeidet til denne boligutviklingen siden 2012. Oslo kommune har gjentatte ganger, både det forrige og det nåværende byrådet, presisert at denne barnehagen er nødvendig for å gi et barnehagetilbud til barn som bor i Nybyen. Senest høsten 2017 ble det presisert fra byrådsavdelingen at denne barnehagen må bygges, sier kommunikasjons­- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, til barnehage.no.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

Nybyen Økern består av 403 leiligheter fordelt på seks hus. Boligprosjektet bygges ut i disse dager, og flere av byggetrinnene er allerede ferdigstilt. 

– Byggingen av barnehagen er begynt og den vil være ferdigstilt i henhold til rekkefølgekravet 1. august neste år. Men blir da altså dessverre stående tom slik det ser ut i dag. Dette er særlig trist for de barna og familiene som kunne tatt i bruk barnehagen med en gang. For familielogistikken og for klimautslipp blir det selvsagt en dårligere løsning at barna må fraktes til andre barnehager enn at de kunne blitt levert i barnehagen på vei ut av leilighetene, sier Schei Hansen.

Opprettholdt avslaget

I mai i fjor opprettholdt Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtaket fra Oslo kommune om ikke å gi tilskudd til Espira Gruppen AS.

«Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette», heter det i vedtaket.

Ifølge en nabolagsprofil på utbygger Selvaag Boligs hjemmeside, er 25 prosent av innbyggerne i området barnefamilier. Det ligger tre barnehager i noen minutters gangavstand fra boligkomplekset: Økernly barnehage med 80 plasser, Refstad barnehage med 96 plasser og Espira Spirea barnehage med 76 plasser. 

– I strid med lovverket

Nå er saken sendt videre til Sivilombudsmannen, som har åpnet sak. 

– Vi mener fortsatt at beslutningen om å ikke gi kommunalt tilskudd til denne barnehagen er i strid med lovverket. Derfor har vi nå sendt inn saken til Sivilombudsmannen, sier Schei Hansen.

– Vi har mottatt en ganske omfattende klage fra advokaten, men det er i hovedsak endringene i behovet for barnehageplasser vi har bedt Fylkesmannen utdype, sier kontorsjef for sivilombudsmannen, Bjørn Dæhlin, til Dagsavisen, som videre skriver at hvis Fylkesmannen ikke kan dokumentere endringer i behov for barnehageplasser, og avslaget på driftstilskudd dermed er gjort på feil grunnlag, kan kommunen bli tvunget til å omgjøre vedtaket. I verste fall kan Oslo kommune være ansvarlig for å erstatte Espiras eventuelle økonomiske tap.

– Det er for tidlig å si noe om hva utfallet vil bli om vi skulle få medhold hos Sivilombudsmannen, sier Schei Hansen, og legger til at Oslo kommune ikke har vært på banen med tanke på å kjøpe også denne barnehagen. 

Åpner ikke uten tilskudd

Høsten 2016 skrev det rødgrønne byrådet i Oslo under en avtale med partiet Rødt om at bare kommunen selv og ideelle private aktører skal få tilskudd til drift av nye barnehager i hovedstaden. Espira er organisert som aksjeselskap og faller dermed utenfor disse to kategoriene.

Jens Schei Hansen slår fast at barnehagen ikke kommer til å åpne som barnehage hvis Espira ikke får kommunalt tilskudd.

– Nei, det er helt uaktuelt. Så vidt meg bekjent drives ingen barnehager i Norge uten tilskudd. 

Han har tidligere uttalt at om avslaget om driftstilskudd skulle bli opprettholdt, vil Espira i samarbeid med utbygger få omregulert lokalene til annet bruk. 

Powered by Labrador CMS