Svein Helge Grødem er styrer i Vikkilen og Fjære barnehage i Grimstad.
Svein Helge Grødem er styrer i Vikkilen og Fjære barnehage i Grimstad.

– For mange «skal» og for lite lek

– Leken er likestilt med både danning, læring og bruk av digitale verktøy, sier barnehagestyrer Svein Helge Grødem. Han etterlyser klarere prioritering av punktene i den nye rammeplanen.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble den nye «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» lansert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og som forventet får rammeplanen både ris og ros.

Nå skal rammeplanen implementeres i landets barnehager, og for styrer i Vikkilen og Fjære barnehage i Grimstad, Svein Helge Grødem, er det bare å brette opp ermene. For her er det mye å ta tak i.

For lite lek

– Først og fremst er det spennende å få en rammeplan som er den første i sitt slag med fokus på innholdet. Det er positivt at regjeringen tør å komme detaljerte føringer på innholdssiden, sier Grødem.

Men der stopper også rosen. For av 98 «skal» er det bare seks av dem som omhandler lekens egenverdi og betydning.

– For lite lek og for mye «skal» og for mange detaljer. Faren blir når man skal konkretisere dette i årsplanen og ha med alle 98 «skal». Vektingen vil bli skjev. Og for meg blir det absurd at det er fire «skal» som omhandler digitale verktøy! sier Grødem.

For mye detaljstyring

Han mener at digitale verktøy bør brukes etter andre kriterier enn at man skal. Det skal være hensiktsmessig, man skal ha tid og kompetansen til personalet må være der.

– Nå faller valget bort. Det blir det samme som at rammeplanen sa at hver avdeling skal ha to kilo Lego. Absurd. Digitale verktøy er flott, det. Men det blir feil å detaljstyre hverdagen til små barn på denne måten. Vi forholder oss til progresjon når det gjelder dagens fagområder. Men her står det ingenting om dette, og skal man bruke digitale verktøy for barn ned til ti måneder og måle progresjon, blir det et problem. Dette er en rammeplan som er håndterbar for erfarne styrere og pedagogiske ledere. For når man ser at foreldreinnflytelsen er mer vektlagt sammen med alle «skal», er dette en rammeplan som legger opp til konflikt, mener den erfarne styreren.

– Hva tenker du om selve implementeringen at alle disse punktene, da?

– Jeg har selvfølgelig meldt meg på kurs og er klar til å sette i gang, sier Grødem med en latter.

Krevende implementering

For hjelp må til, det er han sikker på.

– Denne rammeplanen kommer til å fordre behov for implementeringshjelp og oversetting. Det blir krevende, og vesentlig annerledes enn det opprinnelige utgangspunktet som ble lagt fram for noen år siden. Denne rammeplanen er politisk og vektlegger kunnskap. Mer enn før. Da Røe Isaksen la fram rammeplanen, sa han at vi skal bygge videre på den norske modellen. For oss i barnehagen, er det å ta vare på barnehagens verdigrunnlag, barndommens egenverdi. Det har vært vårt oppdrag siden jeg begynte å jobbe i sektoren på åttitallet. Men så leser vi at barnehagen skal være en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet, og da har vi en selvmotsigelse. For om vi anerkjenner barndommens egenverdi, vil vi se at det er svært få barn som har et behov for å ta aktivt del i samfunnet. Skal vi velge voksenforberedelser eller barndommens egenverdi? spør Grødem.

For ham er svaret innlysende.

Likestilt lek og læring

Styreren reagerer også på at lek er omtalt som likestilt med kunnskap og læring.

– Når forskning viser om og om igjen at barn lærer best gjennom lek, burde ikke lek være vektet tyngst? Vi vet at barn lærer nå de leker, men ikke nødvendigvis at de leker når de lærer. Med denne rammeplanen risikerer vi å sitte igjen med en digital barnehage. Det tenker jeg er en utvikling som ingen egentlig ønsker, avslutter Svein Helge Grødem.

Espira: – Ser fram til å ta den i bruk

Espiras fag- og kvalitetsdirektør er ikke like kritisk. Pia Paulsrud ser fram til å ta den nye rammeplanen i bruk.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Espira er glade for at rammeplanen endelig er fastsatt. Det har vært en lang prosess frem mot ny rammeplan og utarbeidelsesfasen har vært fulgt av mange spennende diskusjoner om innholdet i barnehagen. Nå ser vi frem i mot å ta ny rammeplan i bruk, sier Paulsrud.

– Vi mener at rammeplanen nå blir et enda bedre verktøy for å sikre et godt barnehagetilbud for alle barn og foreldre. Vi synes det er særlig bra at barnehagens arbeid med språk fortsatt har en sentral plass i rammeplanen. Vi vet at barnehagene våre ser fram til å jobbe med nytt og spennende innhold i fagområdene.

Bevisst forhold til vold

Spesielt er hun fornøyd med at områdene livsmestring, helse og bærekraftig utvikling er skrevet inn.

– At personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep er en svært viktig ny presisering i rammeplanen, avslutter Paulsrud.

En trykt utgave av den nye rammeplanen blir send fra Udtanningsdirektoratet til alle barnehager høsten 2017. Samtidig blir den nye rammeplanen tilgjengelig i digital utgave på udir.no.

Hva mener du om rammeplanen? Vi vil gjerne høre fra deg, så send oss din mening til [email protected] eller legg igjen en kommentar under.

Powered by Labrador CMS