Vibeke Jørnsen Lerdahl, Kanja Nakthong og Kari Anna Sandvik i Alvens ønsker å heve både kvaliteten og statusen blant vikarer i barnehagene.
Vibeke Jørnsen Lerdahl, Kanja Nakthong og Kari Anna Sandvik i Alvens ønsker å heve både kvaliteten og statusen blant vikarer i barnehagene.

De brenner for å styrke vikarenes plass i barnehagen

«I dag har vi bare hatt vikarer.» Har du hørt setningen, eller brukt den selv? Her er trioen som har tatt mål av seg å løfte kvalitet og status blant en betydelig gruppe i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Hver dag er det mange tusen vikarer i norske barnehager. Kari Anna Sandvik, som er gründer for vikarbyrået Alvens, tror tallet er nærmere 17.000.

– Men uansett om det bare er 5.000, er det veldig mange, sier Kari Anna Sandvik.

Hun synes det er på høy tid at vikarene får den opplæringen og den statusen hun mener både vikarene og norske barnehagebarn fortjener.

Ønsker å gjøre en best mulig jobb

– Vikarene er en stor del av livet til barna som de kommer i kontakt med. De ønsker å gjøre en best mulig jobb. Og vi ønsker å gjøre dem bedre i stand til det, sier Kari Anna Sandvik.

Sammen med Kanja Nakthong driver hun Alvens som leverer vikarer til barnehager i området rundt Drammen. Og det siste året har Vibeke Jørnsen Lerdahl drevet selvstendig undervirksomhet med base i Tønsberg.

Alle tre har utdannelse innen barnehage. De leverer vikarer mest til private barnehager, men vil også kommunale der hvor avtaler med andre tilbydere eller byråkratiske hindringer ikke setter en stopper for det.

«Annenrangs» arbeidskraft

Allerede da hun var i 20-årene, reagerte Kari Anna Sandvik (59) på at vikarer ofte ble oppfattet som annenrangs arbeidskraft.

– Jeg jobbet selv som vikar i helsevesenet, både på en psykiatrisk institusjon og med utviklingshemmede. Det jeg opplevde når det var overlappingsmøte mellom skiftene, var at de brukte setningen «i dag har vi bare hatt vikarer», sier Sandvik og legger til:

– Jeg opplevde dette som utrolig urettferdig og ganske drøyt. Det var forventet at du skulle gjøre en god jobb, men du ble likevel ikke regnet med.

20 søknader gir én vikar

Hovedkontoret i Drammen har for øyeblikket 35 vikarer. Franchise-virksomheten i Vestfold har 11. I disse dager signeres en ny franchisekontrakt med Ingunn Aklestad Brautaset som skal starte opp sammen med Kanja Nakthong og hennes samboer på Møre.

Vikarene Alvens bruker skal være nøye utplukket og godt kvalifiserte. Når en vikar herfra er ute i barnehage, bærer han eller hun alltid skilt med navn og firmalogo på slik at alle foreldre skal vite hvem som er sammen med barna deres.

– Vi leser veldig mange CV’er og søknader. Av 20 søknader sitter vi kanskje igjen med én vikar, sier Kari Anna Sandvik.

Det de først ser etter, er om søkeren ser ut til å være noen som er genuint opptatt av barn. Deretter ringer Kanju Nakthong til alle søkere – både for å sjekke den reelle interessen og for å undersøke om de snakker norsk godt nok. Så blir referanser sjekket og kandidater innkalt til intervju.

– De vi vil se mer av, innkaller vi til et kandidatkurs, sier Nakthong.

Deltar i rollespill

På kandidatkurset blir kandidatene blant annet utfordret til å delta i rollespill. Daglig leder Kari Anna Sandvik er ikke bare utdannet førskolelærer, men også drama- og teaterpedagog. Og hun går gjerne inn i rollen som for eksempel en 4-åring som slett ikke vil samarbeide med vikaren.

– Da er det veldig mye jeg ser om hvordan de håndterer ulike situasjoner, og da vil jeg også se om noen faller i gjennom, sier Sandvik.

På kursene handler det også om å gjøre vikarene bevisst på de relasjonene de skaper både til barn og voksne i barnehagen, og ikke minst på sin rolle som voksenperson.

Vil ha ryddige forhold

Mange jobber som vikar i barnehager i flere år. Alvens sørger i tillegg til opplæring og oppfølging for at vikarenes rettigheter til blant annet sykepenger, pensjon og yrkesskadeforsikring blir ivaretatt slik loven krever.

– Vi ønsker å ha ryddige forhold for vikarene, og vi ønsker at de skal ha en tilhørighet og være en del av et fellesskap. Blant annet kan de komme opp i vanskelige situasjoner når de er på jobb. Det kan være vanskelig for dem å ta opp med ledelsen i barnehagen, og da vil vi at de skal ta det opp med oss i stedet, sier Vibeke Jørnsen Lerdahl.

Fordyrende mellomledd?

I den politiske debatten er barnehageeiere med mulighet for privat fortjeneste på driften et omstridt tema. Det samme er bemanningsbyråer, som kan oppleves som et fordyrende mellomledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Alvens er et bemanningsbyrå som leverer tjenester til private barnehager.

– Det blir jo dobbelt galt?

– Jeg spør heller om en barnehagestyrer skal bruke veldig mye av sin tid i barnehagen på å jobbe med å finne kvalifiserte vikarer og holde på med papirarbeid knyttet til disse? Er det da så galt å betale oss litt for den jobben slik at styreren selv kan bruke mer tid på personalgruppa og barna? spør Kari Anna Sandvik.

– Tøft å være gründer

Hun og kollegene har hørt flere historier om rekruttering av vikarer der det tydelig ikke stilles krav til dem som skal være sammen med barna i en barnehage. Ett eksempel er vikaren som fikk en post-it-lapp med spørsmål om hun kjente noen som kunne være vikar på en annen avdeling dagen etter.

– Alvens har 35 vikarer i Drammens-området og 11 i Vestfold. Går det an å leve av dette?

Kari Anna Sandvik tenker seg litt om:

– Det er et godt spørsmål. Det er tøft å være gründer, og man spør seg noen ganger om hvor langt du kan tøye en strikk før den ryker. Men når man har funnet noe man virkelig brenner for, da kan man brenne ganske lenge.

Barnehagestyrer: Slipper mye ekstraarbeid

Tranby barnehage i Drammen er en av barnehagene som benytter seg av tjenestene til Alvens. Daglig leder Elisabeth Lie Nordgaren har god erfaring med å bruke et byrå.

– Det er kort vei fra vi ser behovet for å få inn en vikar til vi får god respons. Og så har vi god dialog med Kari Anna Sandvik og Alvens om hva som egner seg. Hun kan si «jeg har en som egner seg, en som er god med små barn» eller peker på at hun har en fersk vikar som hun har lyst til å prøve ut. Så virker hun også som en flink personalleder som tar opp ting med de ansatte eller med oss hvis det er noe som kommer opp og som gjerne besøker vikarene ute i barnehagene, sier Elisabeth Lie Nordgaren.

Tranby barnehager har fem avdelinger og 90 barn. Ettersom barnehagen akkurat nå har flere barn med spesielle behov, har de flere vikarer inne til enhver tid.

– Blir ikke et vikarbyrå et fordyrende mellomledd?

– Da sier jeg "tja". Dette har jeg diskutert mye med regnskapsføreren vår. Og vi har regnet på at hvis du skal legge til alle sosiale utgifter og pensjon, er det ikke så mye som skiller på timeprisen. Så har du tryggheten, for eksempel hvis en vikar du har gjort avtale med blir syk, så slipper jeg nå å betale lønna til vikaren i tillegg til at jeg må skaffe ny vikar. Når jeg avtaler med Alvens, betaler jeg bare for hver time jeg har vikar, ikke mer, sier Nordgaren.

Hun legger til at det ville vært veldig arbeidskrevende å håndtere rekrutteringen selv:

– De som er hjemmeværende, men som vil jobbe litt inn i mellom, finnes nesten ikke lenger. Så det er vanskelig for meg å finne kvalifiserte folk som kan stille på kort varsel. Dessuten slipper jeg nå å bruke tid på å sjekke referanser og håndtere ting som taushetsplikt og politiattest. I stedet kjøper jeg en tjeneste hvor alt er klargjort på forhånd.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS