Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn ved DMMH er en av fem forelesere som kan vinne prisen Årets barnehageinspirator 2019.
Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn ved DMMH er en av fem forelesere som kan vinne prisen Årets barnehageinspirator 2019.

«Hun heier oss fram til å bli den beste barnehagelæreren vi kan bli»

Hun er brennende opptatt av å spre kunnskap om hvordan avdekke vold og overgrep mot barn. Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn (46) ved Dronning Mauds Minne høgskole er én av fem nominerte til prisen «Årets barnehageinspirator 2019».

Publisert

Elisabeth Walsøe Lehn er ansatt ved Seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim, hvor hun underviser og veileder i fagene pedagogikk og spesialpedagogikk.

«Elisabeth er en svært engasjert foreleser som tydelig brenner for at en god barndom kan skapes gjennom gode pedagoger. Hun er rå på å få studenten til å føle seg likeverdig og oser av anerkjennende og inspirerende atferd,» skriver en av barnehagelærerstudentene som har nominert Walsøe Lehn til Årets barnehageinspirator.

Tilbringer mye tid med studentene

– Hvilke egenskaper mener du en god underviser må ha?

– Fagstoffet og tema må formidles på en praksisnær måte, slik at studentene kan se sammenhengen og relevans til den profesjonen de utdanner seg til, sier Walsøe Lehn.

FAKTA Årets barnehageinspirator:

  • Prisen går til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger - som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.
  • Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak prisen som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annet hvert år.
  • Juryen består i år av styreleder Eirik Husby i PBL, førstelektor Bente Fønnebø ved OsloMet - Storbyuniversitetet og leder Frank Aleksander Bræin, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Kandidatene må oppfylle følgende kriterier:

* Deler av sin fagkunnskap på en inspirerende måte.

* I betydelig grad har bidratt til at studentene fullfører utdanningen.

* Gir deg som student lyst til å jobbe med barn i barnehage etter endt utdanning.

* En som inspirerer studentene til positivt arbeid med faget sitt.

 * En som gir studentene positive opplevelser å se tilbake på fra studietiden.

Engasjement og vilje til å tilbringe mye tid med studenten for å skape et trygt læringsmiljø, er også viktig, mener høgskolelektoren.

– Jeg er opptatt av dialogen mellom oss. Det er når studentene forstår at de selv er viktige bidragsytere at refleksjonene og de viktige spørsmålene kommer til syne. Når studenten får anledning til å stille spørsmål kan vi sammen utvide og diskutere ulike perspektiver som åpner for mer læring, dypere forståelse og ikke minst kritisk tekning. Den indre motivasjonen er en viktig drivkraft for egen utvikling og læring, og i sitt framtidige yrke skal de ta valg og takle mange etiske problemstillinger som det ikke finnes en fasit på. Du må tenke selv og det må kjennes på kroppen, så ferdighetstrening blir viktig å prioritere også på campus, ikke bare ute i praksisperiodene, sier Walsøe Lehn, og legger til:

– Varierte læringsformer som film, veiledning, rollespill og grupperefleksjon der teorien blir satt ut i praksis, er mitt mål for undervisningen.

Underviser om vold og overgrep og barns seksualitet

– Hva finner du mest glede i å undervise i?

– Noe motsetningsfylt, men gleden av å undervise i de vanskelige temaene handler vel mest om en overbevisning om at temaene er så viktige. Tema som vold og overgrep, og hvordan barnehagens ansatte skal kunne avdekke og ivareta barn som lever i utsatte livssituasjoner, er jeg så heldig å ha faglig ansvar for på høgskolen. Jeg er også veldig glad for å undervise i barns seksualitet. Der treffer jeg alle våre studenter og ser hvordan studentene forandrer seg under forelesningen. For mange er det et litt vanskelig og tabubelagt tema, men gjennom ny kunnskap forstår studentene at dette er veldig relevant og viktig! sier Walsøe Lehn.

– Jeg har tidligere vært styrer i barnehage og er derfor også opptatt av ledelse, og å styrke og synliggjøre barnehagelærerens profesjonskunnskap.

Når hun har fri tar Walsøe Lehn seg gjerne en fjelltur.

– Jeg har tre jenter, så mye av fritiden min går med til å være så tilgjengelig som mulig for dem. Men jeg bruker også mye tid ute i friluft. Jeg er veldig glad i fjellturer både til fots og på ski, sier høgskolelektoren.

Inspireres av barna i Forandringsfabrikken

– Hvem inspirerer deg?

– Jeg lar meg inspirere hele tiden, og det er så mange jeg kunne ha løftet fram. Jeg lar meg blant annet inspirere av barn og ungdom som jobber for Forandringsfabrikken. Barna/proffene gir oss innsikt i barneperspektivet og løfter fram omsorg og kjærlighet som det aller viktigste! Ada Sofie Austegard i Stine Sofies stiftelse, er også en kvinne jeg ser opp til. Snakk om å gjøre en personlig tragedie til noe som virkelig gjør en forskjell for barn som utsettes for vold og overgrep. Stiftelsen hjelper barn og unge på mange ulike vis. Pedagog og sexolog Margrete Wiede Aasland er også en viktig faglig inspirator for meg, sier Walsøe Lehn.

– Jeg er så heldig å jobbe som ekstern veileder i barnehagebaserte kompetansehevingstiltak ute i barnehager. Der møter jeg mange dyktige barnehagelærere og styrere som jeg er så heldig å få reflektert faglig sammen med. Ikke minst jobber jeg på DMMH, der alle lærerne er genuint opptatt av barnehagelærerprofesjonen og er faglig oppdatert slik at jeg får utfordret meg hele tiden, sier hun.

– Helsefremmende å være sammen med studentene

«Alle hennes forelesninger er veldig interessante, og hun gjør en fantastisk og viktig jobb med å lære oss om tabutemaer som barns seksualitet, som alle vi som skal jobbe med barn burde lære om!» skriver en student om Walsøe Lehn.

– Hva er det viktigste du har lært av studentene dine?

– Som praksisveileder er jeg så heldig å lese praksisrapportene deres, og det er helt fantastisk å lese om deres faglige refleksjoner knyttet til barn de møter. Når de løfter fram barnets perspektiver etter å ha observert, får jeg troen på at barns rettigheter vil ivaretas.  Oppfølging av studenter gjør meg rett og slett glad, så det er helsefremmende å være sammen med dem, sier Walsøe Lehn.

– Studietiden gav meg mestringsfølelse

Høgskolelektoren tok barnehagelærerutdanningen sin ved samme utdanningsinstitusjon som hun i dag underviser ved.

– Har du et gyllent minne fra din egen studietid?

– Studietiden på DMMH var litt av en danningsreise. Vi møtte engasjerte lærere som var brennende opptatt av barnehageprofesjonen og barns utvikling, lek og læring. Jeg hadde fysisk aktivitet og helse som fordypningsenhet, og her var det mye ferdighetstrening. På de ulike turene vi hadde ble vi utfordret både faglig, psykisk og fysisk, og lærerne var tett på akkurat slik som jeg ønsker å være. Studietiden gav meg mestringsfølelse, og troen på at jeg kunne gjøre en forskjell for barn, sier hun.

– Vi må lytte til barn

– Er det noe som har gjort inntrykk på deg i løpet av det siste studieåret?

– Møtet med proffene i Forandringsfabrikken. De har vært her på høgskolen to ganger i år. Den ene gangen i forbindelse med våre temauker med fokus på vold og overgrep og barns rettigheter. Den andre gangen i forbindelse med barns utvikling, lek og læring. De forteller sine historier og setter spor hos studentene på en slik måte at det river litt i hjertet.

– Det gir meg styrke til å fortsette å engasjere meg og bruke mye tid på å fortsette å kjempe for at barneperspektivet alltid må løftes fram. Vi må lytte til barn, og vi må hele tiden være i utvikling og jobbe for barnets beste, sier Walsøe Lehn.

Disse fem er nominert til Årets barnehageinspirator 2019:

KANDIDAT 1: Anna Rigmor Moxnes ved Universitetet i Sørøst-Norge

KANDIDAT 2: Elisabeth Walsøe Lehn ved Dronning Mauds Minne Høgskole

KANDIDAT 3: Erik René Larssen Fagerheim ved Universitetet i Stavanger

KANDIDAT 4: Helene Torsteinson ved Høgskulen på Vestlandet

KANDIDAT 5: Steffen Tangen ved Høgskolen i Østfold

TRYKK HER for å stemme på din favoritt!

Powered by Labrador CMS