– Nå er det tid for inndekning og omprioriteringer, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 torsdag 12. mai.
– Nå er det tid for inndekning og omprioriteringer, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han la fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 torsdag 12. mai.

Revidert nasjonalbudsjett: Lite ekstra å hente for barnehagene

Regjeringen vil gi 75 millioner kroner for å motvirke negative konsekvenser av pandemien for barn og unge. Ellers utgjør kompensasjon til Arendal kommune det største barnehagerelaterte beløpet i foreslåtte tilleggsbevilgninger.

Publisert Sist oppdatert

Under «Kap. 231 Barnehager» i regjeringens foreslåtte tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022, er øverste avsnitt viet kompensasjon til Arendal kommune.

Staten tar regningen

Årsaken er at kommunen i desember 2020 vedtok å redusere foreldrebetalingen i sine kommunale barnehager med 500 kroner per måned fra 1. februar 2021. Kommunen la til grunn at dette ikke påvirket tilskuddssatsene til de private barnehagene.

Noe de kunne finne støtte for i ordlyden til en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet i 2017.

PBL (Private barnehagers landsforbund) klaget, uten få medhold fra Statsforvalteren. Men etter at Kunnskapsdepartementet gjorde egne vurderinger i saken, og konkluderte med at direktoratets tolkningsuttalelse var feil, omgjorde Statsforvalteren sitt vedtak.

Det ble klart at Arendal kommune må etterbetale om lag 7,6 millioner kroner ekstra i tilskudd for 2021, fordelt på 44 private barnehager. Regjeringen foreslår at staten skal ta regningen.

Samiske barnehagetilbud

Bortsett fra dette er forslaget om å rammeoverføre 1 million kroner for å prioritere arbeidet med kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehagetilbud den eneste konkrete ekstrabevilgningen som nevnes.

Under «Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen», foreslås 75 millioner kroner til «Tiltak for å motvirke negative konsekvenser av pandemien i skoler og barnehager».

Midlene er tenkt gitt som et tilskudd som tildeles kommuner, fylkeskommuner og private skoler – og skal gå til områder som har hatt strenge smitteverntiltak over tid.

Det foreslås dessuten å øke bevilgningen til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med 12 millioner kroner. Den økte bevilgningen har sammenheng med at bevilgningen til Statped reduseres med 11,7 millioner kroner.

- Har rammet skjevt

Den eneste barnehagerelaterte pressemeldingen Kunnskapsdepartementet har sendt ut i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, omhandler løftet om 75 millioner kroner til målrettede tiltak i kommuner og fylkeskommuner som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

Midlene kommer i tillegg til 216 millioner kroner som tidligere i år ble fordelt på 66 kommuner og alle fylkeskommuner, og skulle brukes til tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring hos barn og elever.

– Koronapandemien har rammet skjevt. I tråd med oppfordringene fra koronakommisjonen, mener vi det er viktig at vi som samfunn tar grep overfor de barna og elevene som har vært hardest rammet av pandemien. Disse midlene skal bidra med ekstra ressurser i deler av landet som har hatt de strengeste koronarestriksjonene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Mye opp til kommunene

I hvilken grad disse midlene vil bli brukt til tiltak som omfatter barnehager, er vanskelig å si. Kommunene som mottar ekstra ressurser, vil ha lokalt handlingsrom når de skal utforme tiltak, og Brennas kommentarer synes rettet mot skolen.

– Jeg mener det er viktig at kommunene få et stort handlingsrom til å bestemme hvilke tiltak det er behov for. Ulike elever trenger ulike tiltak og det er lærere og elever lokalt som vet hva det er behov for, sier kunnskapsministeren.

Brenna viser til at flere rapporter har pekt på at elever opplever mangel på faglig og sosialt felleskap, mindre motivasjon og mestring – og mer ensomhet og dårligere psykisk helse.

– Disse funnene tar jeg på alvor. Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen. Vi vet at mange sårbare barn og elever som også tidligere hadde utfordringer, har fått det enda vanskeligere, uttaler hun.

Powered by Labrador CMS