Linda Skeide i Fjellsøya barnehage i Brønnøy har klaget på kommunens kutt i tilskuddet. Nå ber statsforvalteren kommunen vurdere å utsette reduksjonen.
Linda Skeide i Fjellsøya barnehage i Brønnøy har klaget på kommunens kutt i tilskuddet. Nå ber statsforvalteren kommunen vurdere å utsette reduksjonen.

Ber kommunen vurdere å utsette kutt i tilskuddet

Fjellsøya barnehage i Brønnøy har klaget på kommunens vedtak om tilskudd og bedt om utsettende virkning. Nå ber statsforvalteren kommunen behandle kravet.

Publisert

17. september i år vedtok Brønnøy kommune å beregne nytt tilskudd til Fjellsøya barnehage, noe som medførte betydelig avkortning i tilskuddet for inneværende år. Et opprinnelig tilskudd på 6,3 millioner kroner ble redusert til 5,6 millioner kroner.

Årsaken er at barnehagen ved starten av barnehageåret i august i år hadde 15 færre plasser i bruk enn det som var tilfellet ved årsskiftet, skriver Brønnøysunds Avis (krever abonnement). Fjellsøya barnehage har med hjelp fra Private Barnehagers Landsforening (PBL) klaget på det de mener er en ulovlig avkortning av tilskuddet for 2021.

Nå ber Statsforvalteren i Nordland Brønnøy kommune om å behandle kravet om utsettende virkning, ifølge en artikkel i Brønnøysunds Avis. Utsettende virkning innebærer at et vedtak man har klaget på ikke får virkning før etter at klagen er behandlet.

I brevet understrekes det at statsforvalteren selv ikke har tatt stilling til spørsmålet, fordi det de anser at det er mer naturlig at den myndigheten som har fått klagen - kommunen - vurderer om det skal gi utsettende virkning. Statsforvalteren har blant annet ikke mottatt klagesaken og har derfor ikke oversikt over sakens dokumenter.

«Vi ber derfor Brønnøy kommune vurdere utsettende iverksetting av kommunens vedtak av 17. september 2021 til klagesaken er avgjort snarest mulig, jf. forvaltningsloven § 42. Kommunens avgjørelse er en prosessledende beslutning, og avslag på anmodning må være begrunnet. Vi ber om at vi blir orientert om kommunens avgjørelse.», skriver underdirektør Gisle Berg og rådgiver Ole-Kristian Olsen hos Statsforvalteren i Nordland i brevet.

Powered by Labrador CMS