Beate Meås i Skjervengan barnehage måtte svare på mange spørsmål om brannen onsdag.

Foreldre risikerer erstatningskrav

Barnehagens gapahuk ble totalskadd i brann. Politiet mener å ha kontroll på involverte.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er kjempetrasig og trist, men jeg er glad for at brannen ikke rakk å spre seg. Det var tilfeldigheter som gjorde at den heldigvis ble oppdaget så fort, sier Beate Meås, som er styrer i Skjervengan barnehage i Mosjøen, til Helgelendingen (krever innlogging).

Tirsdag kveld sto barnehagens gapahuk i full fyr. Onsdag var den totalskadd, og hendelsen naturligvis samtaletema blant barnehagebarna. Politiet jobbet ut fra en teori om at det var mindreårige som sto bak brannen kvelden i forveien.

Etterforskningsleder Snorre Bogfjellmo på politistasjonen i Mosjøen opplyser til lokalavisa at de har god oversikt, og er i kontakt med involverte.

– Det var noen som hadde kjent igjen noen av dem som var der. Nå tar vi inn alle som var der til avhør med foreldrene sine. Vi er allerede i gang med det, sier Bogfjellmo til Helgelendingen.

Politiet ønsker å høre direkte fra dem som var til stede for å finne ut mest mulig om saken. Det handler også om å kunne forebygge så det ikke skjer noe mer, utdyper han.

Så langt tyder det meste på at alle involverte er under den kriminelle lavalderen på 15 år. I avisartikkelen påpekes det at saken likevel kan få konsekvenser, ettersom Skadeerstatningsloven slår fast følgende:

§ 1-2.(foreldres ansvar m.v.)

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Politiet regner med å være ferdig med etterforskning av brannen i gapahuken til Skjervengan barnehage torsdag.

Powered by Labrador CMS