Brannsikkerhet: Branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandregionen Brann og Redning får hjelp av bamsen Flammbært og Emma (4), Erle (4), Anna (5) og Catharna (5) i Stasjonshaven barnehage til å sjekke sikkerheten hjemme — og gjerne også hos besteforeldre. Assistent og brannvernleder Sissel Myran synes prosjektet er positivt.
Brannsikkerhet: Branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandregionen Brann og Redning får hjelp av bamsen Flammbært og Emma (4), Erle (4), Anna (5) og Catharna (5) i Stasjonshaven barnehage til å sjekke sikkerheten hjemme — og gjerne også hos besteforeldre. Assistent og brannvernleder Sissel Myran synes prosjektet er positivt.

«Flammbært» fikk innovasjonsmidler

«Flammbært» – bamsen som brukes for å lære barnehagebarn å forebygge boligbranner – er blant prosjektene som har mottatt midler fra innovasjonspotten i Østre Agder på en halv million kroner.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ble et titalls prosjekter som alle har mottatt penger fra potten, demonstrert ved innledningen til bystyremøtet i Arendal.

Det skriver Agderposten.

Branningeniør Jan Erik Øygarden hadde med seg «Flammbært» i bystyresalen, og fortalte at brannbamsen er i hyppig bruk i kommunens barnehager.

– Barn er flinke til å oppdage brannfeller, sier Øygarden.

I Norge dør mellom 50 og 70 personer hvert år som følge av brann, og de fleste omkommer i sitt eget hjem. «Flammbært» er brannvesenets gode hjelper for å redusere tallet — gjennom at barn får fokus på enkle grep som kan gjøres for å hindre brann.

I fjor deltok «Flambært» på et prosjekt der den fikk være med barna i Stasjonshaven barnehage i Kristiansand hjem for å sjekke brannsikkerheten i barnas hjem.

– Ut i fra besøkene kan vi danne oss et bilde av hvordan det står til med brannsikkerheten i private hjem og planlegge hvor vi bør rette brannsikkerhetsfokuset, sa branningeniør Ken A. Vevelstad i Kristiansandsregionen Brann og Redning til barnehage.no i november i fjor.

Hele saken og intervjuet kan du lese her.

«Flammbært» gjør hjemmebesøk i Larvik, Sandefjord og Kristiansand-regionen. På sikt er det meningen at prosjektet skal spres over hele landet.

Powered by Labrador CMS