DEBATT

Rita Lie er barnehagelærer og spesialpedagog.
Rita Lie er barnehagelærer og spesialpedagog.

Kjære kunnskapsminister, Jan Tore Sanner

Den foreslåtte bemanningsnormen er ikke god nok mener barnehagelærer og spesialpedagog, Rita Lie.

Publisert

Barnehage er mitt fagfelt.

At barn skal ha gode hverdager er min hjertesak.

Jeg har fulgt regjeringens fokus på barn, barndom, barnehage og skole med håpefulle øyne.

Jeg liker at det i dag snakkes høyt om kvalitet i barnehagen, at det stilles krav til arbeidet vi som pedagoger skal utføre. Jeg liker at det nå settes fokus på hvor viktig det er med flere fagpersoner og pedagoger i barnehagen. Jeg liker at vi i dag har en regjering som setter fokus på at barns språklige utvikling må systematisk observeres. Jeg liker at vi har en regjering som sier at vold og overgrep mot barn og mobbing skal vi stoppe, og at vi ansatte trenger økt kunnskap om dette.

Som du forstår ser jeg på utviklingen med et positivt faglig blikk.

I min jobb i barnehage er en del av rollen å veilede ansatte. Og noe av det viktige jeg forsøker å formidle er at hvis en metode/tiltak IKKE virker, så MÅ en bytte metoden/tiltaket. For, vi kan IKKE bytte ungen, men metoden. Og det er lite hensiktsmessig å fortsette med noe som ikke fungerer!

Er du ikke enig med meg kunnskapsminister!?

Derav kommer mitt råd til deg som skal være min minister for mitt fagfelt:

Gi oss en forsvarlig norm som bidrar til at barna får den kvaliteten de har behov for og fortjener.

Rita Lie, barnehagelærer og spesialpedagog

I mange år har flere barnehager fulgt den uskrevne normen om antall ansatte per barn:

Barn under 3 år = 1 voksen per 3 barn.

Barn over 3 år = 1 voksen per 6 barn.

Dette er akkurat samme tetthet som nå foreslås som en skreven norm.

Og da kjære kunnskapsminister er det viktig at du lytter til meg som fagperson i dette feltet, denne metoden fungerer IKKE. Denne tettheten er for lav. Jeg og mine kollegaer i vårt langstrakte land får IKKE gjort det viktige arbeidet som er å ivareta det kjæreste foresatte har på jord, barna. Vi får IKKE utøvet arbeidet vårt med kvalitet med en slik norm.

Så kunnskapsminister, vær klok og snu/endre dette nå! Gi oss en forsvarlig norm som bidrar til at barna får den kvaliteten de har behov for og fortjener. Vi legger grunnlaget for hvordan barns fremtid skal bli. Bidra til at barn får bli den beste utgaven av seg selv ved å satse på flere ansatte i barnehagen.

Powered by Labrador CMS