I år er siste året med den såkalte
I år er siste året med den såkalte "Grøvan-potten". Totalt 376 barnehager skal dele på 111 millioner kroner.

376 barnehager skal dele på 111 millioner – her er oversikten

376 små private barnehager får til sammen 111 millioner kroner til å øke bemanningen. Det er fasiten etter at kriteriene for tildeling av øremerkede midler fra statsbudsjettet er fastsatt.

Publisert

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Det øremerkede tilskuddet skal bidra til å øke bemanningen og sikre bærekraftig økonomi i små private barnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), i en pressemelding.

Dette er siste året hvor det tildeles øremerkede midler til oppfylling av bemanningsnormen. I 2020 går tilskuddet i sin helhet til små private barnehager i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Se oversikten over hvem som får penger nederst i saken.

Vil ha et mangfold av barnehager

– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å oppfylle bemanningskravet. Derfor går tilskuddet nå til disse, sier Melby.

Det var for perioden 2018-2020 at det ble innført et øremerket tilskudd for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager, i kommuner der bemanningskravet ikke var oppfylt. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er noe justert i 2020 sammenliknet med 2019. I 2020 går tilskuddet kun til små private barnehager siden stadig flere kommuner allerede oppfyller normen.

Trapper ned

Ifølge departementet oppfylte 94 prosent av barnehagene bemanningsnormen i 2019.

– Det er godt å se at stadig flere barnehager oppfyller bemanningsnormen. Derfor trapper vi også ned nivået på det øremerkede tilskuddet. Bemanningsnormen er nå langt på vei oppfylt i de fleste barnehagene, slik at nesten alle private barnehager kompenseres for bemanningsnormen gjennom de ordinære driftstilskuddene fra kommunen. Da er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde det øremerkede statlige tilskuddet, sier Melby.

Mens tilskuddet til bemanningsnormen i 2019 var 263 millioner kroner, er det i 2020 på totalt 111 millioner kroner. 2020 er det siste året med øremerket tilskudd.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta om lag 290 000 kroner i 2020.

Made with Flourish
Powered by Labrador CMS