Både i Bergen, Stavanger og Gjøvik, i tillegg til i Oslo, planlegger foreldrene å markere sin motstand mot det de mener er en alt for dårlig bemanningsnorm fredag.
Både i Bergen, Stavanger og Gjøvik, i tillegg til i Oslo, planlegger foreldrene å markere sin motstand mot det de mener er en alt for dårlig bemanningsnorm fredag.

Nå tar de barna ut i streik i flere store byer over hele landet

Med appeller, sangstund, kake og kaffe skal barnehagebarn over hele landet - og foreldrene deres - si tydelig fra hva de mener om bemanningsnormen.

Publisert

Torsdag skal bemanningsnormen behandles politisk. Dagen etter forbereder foreldrene seg på å ta barna ut i streik.

I utgangspunktet skulle markeringen skje foran Stortinget. Nå har engasjementet spredt seg til flere store byer i landet. Ifølge initiativtakerne ligger det an til markeringer i Bergen, Stavanger, Gjøvik og Trondheim, og muligens også Alta, Volda og Kristiansand. 

– Det er kjempeflott at det vises engasjement over hele landet. Det viser at det er behov for en slik markering. Foreldrene har kanskje ikke visst at deres stemmer er viktige, men nå ser mange muligheten til å bli hørt, sier Caroline Marita Omberg.

Høyere voksentetthet foran Stortinget

Så langt har rundt hundre foreldre meldt sin ankomst foran Stortinget fredag 1. juni, men langt flere har meldt interesse for markeringene. 

Hovedkravet til Foreldreopprøret 2018 er at bemanningsnormen må gjelde hele dagen, at det skal gjelde barnegruppenivå og ikke barnehagenivå, samt at det ikke skal være mulig å søke om dispensasjon fra normen.

Omberg har selv en datter på tre år, og er en av initiativtakerne til Foreldreopprør 2018.

– Har dere betenkeligheter med å bruke barna for å få fram meningene deres? 

– Nei, det har vi ikke. Vi har fått kritikk for å skyve barna foran oss blant annet fra Høyre, men vi tenker at det tvert imot er positivt at barna får oppleve demokrati og medborgerskap i praksis. Nå skal nettopp medborgerskap inn på læreplanen i grunnskolen, og jeg synes det er greit at barna lærer at det er lov å si ifra, sier Omberg. 

I Oslo markeres det med flere appeller, men det blir også sang og sangleker for barna, kaffe og kaker. 

– Ingen barn tar skade av en fridag med foreldrene for å oppleve demokrati og medborgerskap i praksis. Dessuten blir det høyere voksentetthet her enn de ville hatt i barnehagen. 

Appeller flere steder

Ingen barn tar skade av en fridag med foreldrene for å oppleve demokrati og medborgerskap i praksis.

Caroline Marita Omberg

Etter at barnehage.no skrev om foreldrestreiken har også flere lokale medier laget saker om de planlagte markeringene. 

– Det er vi veldig fornøyd med. Det er viktig for oss å bli sett og hørt og tatt på alvor, og det føler vi at vi blir. 

Blant dem som støtter aksjonen er Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Gro Harestad er veileder for nytutdannete førskolelærere, og kommer for å holde appell foran Stortinget. 

– Hun skal snakke om hvorfor tilstrekkelig bemanning er livsviktig med tanke på å forebygge seksuelle overgrep, sier Mari Sletten, som har hatt ansvar for å sette sammen programmet for markeringen. 

I tillegg skal Royne Berget holde appell på vegne av Barnehageopprøret. 

– Noen av oss fra Foreldreoprøret skal snakke, men vi vet ennå ikke helt hvem det blir. I tillegg venter jeg en avklaring på om byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, og en representant fra Utdanningsforbundet i Oslo kommer for å holde appeller, sier Sletten. 

I Bergen skal byrådsleder Harald Schjelderup holde appell. Han sto sammen med Raymond Johansen i spissen da Ap-kommuner over hele landet rettet krav om økt statlig finansiering - og trygghet for ikke flere må jobbe deltid - når bemanningsnormen innføres.

Les mer: 106 Ap-kommuner med felles krav for normen

Denne plakaten henges nå opp i barnehager over hele landet.
Denne plakaten henges nå opp i barnehager over hele landet.

– Han sier at et enstemmig byråd stiller seg bak aksjonen, og at han prøver å få ordføreren i Bergen til å holde appell. Det er gøy, sier Sletten. 

Skriv til arbeidsgiverne

Aksjonsgruppa har også laget et skriv til aktuelle arbeidsgivere til de som velger å aksjonere fredag. Der står det blant annet: 

Vi vil at det skal være nok ansatte i barnehagene til at barna våre blir sett og hørt, får tilstrekkelig med omsorg og et godt pedagogisk tilbud. Akkurat nå kjemper 20 000 foreldre sammen for at det skal være nok ansatte på jobb i barnehagene gjennom hele dagen.

31. mai i år skal det nemlig vedtas en lov som omhandler bemanning i barnehagene. Dersom flertallet på Stortinget ikke tar foreldrenes krav om nok ansatte gjennom hele barnehagedagen til følge, kommer foreldrene til å gå til streik fredag 1. juni for å markere vår misnøye med dagens underbemanning.

Som initiativtagere bak Foreldreopprøret 2018 håper undertegnede at så mange arbeidsgivere som mulig vil vise solidaritet med barna og foreldrene, ved å la barnehageforeldre være med å streike foran Stortinget denne dagen.

Barna er for små til å heve stemmen sin selv, og de har ikke noe fagforbund som gir dem streikerett. De er helt avhengige av at vi stiller opp for dem. Vi oppfordrer med dette arbeidsgivere til å vise barna sin støtte gjennom å innvilge barnehageforeldre en ekstra fridag til «streik» fredag 1. juni.

Powered by Labrador CMS