DEBATT

Ingrid Sørbrøden Talberg er styrer i Nygårdshaugen foreldreeide barnehage. Hun reagerer på at reagerer på at bystyret ikke ga barnehagene i kommunen ekstra tilskudd for å innfri den nye bemanningsnormen.
Ingrid Sørbrøden Talberg er styrer i Nygårdshaugen foreldreeide barnehage. Hun reagerer på at reagerer på at bystyret ikke ga barnehagene i kommunen ekstra tilskudd for å innfri den nye bemanningsnormen.

«Barna er kommunens ansvar, uansett hvilken barnehage de går i»

Sarpsborg kommune kan «slå seg på brystet» og være stolte av at de bruker mindre penger på barn i barnehage enn de fleste andre kommuner både på fylkesbasis og nasjonalt, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Var du en av de som signerte innbyggerforslaget om likebehandling av barn i kommunale og private barnehager? Sammen med 543 andre førte din stemme til at kommunestyret 14. november skulle behandle denne saken.

Sarpsborg kommune har økt tilskuddet til sine kommunale barnehager for å innfri en ny bemanningsnorm, mens man i de private barnehagene skal klare dette uten friske penger.

Alle private og kommunale barnehager er nå lovpålagt å tilby barnehageplass med en nasjonal bemanningsnorm. Det vil si minimum en ansatt per seks barn over tre år, og minimum en ansatt per tre barn under tre år. Fristen for å innfri dette lovkravet var 1.august 2019. Det er bra for alle barn.

Utfordrende situasjon

Det er imidlertid et stort problem med dette: Sarpsborg kommune gir ikke et offentlig tilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager. På tross av at foreldrene betaler det samme som i de kommunale barnehagene. Det fører til en situasjon der det i to år vil bli svært utfordrende å drive private barnehager.

De private barnehagene får tilskudd tilsvarende det kommunen brukte pr. barn i de kommunale barnehagene for to år siden. Når det er ansatt flere personer som følge av normen blir den økonomiske situasjonen veldig vanskelig.

I Sarpsborg kommune er det i utgangspunktet ingen stor satsing på å styrke kvaliteten i barnehagene gjennom økonomiske tiltak. Som Ståle Solberg (SaFoSa) var innom i debatten i bystyret har vi fått et «effektivitets-tyranni» for å holde utgiftene nede i de kommunale barnehagene.

Sarpsborg kommune kan «slå seg på brystet» og være stolte av at de bruker mindre penger på barn i barnehage enn de fleste andre kommuner både på fylkesbasis og nasjonalt. Sarpsborg kommune bevilger kr 12.086, - mindre pr. småbarnsplass enn landsgjennomsnittet. Tilskuddet i Halden er fire tusen kroner høyere enn i Sarpsborg, og i Moss investerer kommunen over femten tusen mer til hver småbarnsplass.

Laber satsing på de små

Med tanke på den tidligere visjonen «Der barn og unge lykkes» ser dette ut som en laber satsing. Sett at oddsen er den samme på disse investeringene. Du satser og får igjen en gevinst etter innsatsen. Hva om Sarpsborg kommune tok visjonen på alvor og satset høyere for barna i denne kommunen? Debatten i Sarpsborg kommunestyre dreide seg aldri om det tilbudet barna får eller urimeligheten av at kommunen skal gjøre forskjell på barn i kommunale og private barnehager.

I stedet ble det trukket fram hvordan private barnehager har gått med overskudd og også tatt ut utbytte av driften. Det blir også trukket fram at private har fått «for mye» før og derfor må klare en periode med «for lite» nå. I de fleste private barnehager er overskuddet satt av til utbedringer av lokaler, innkjøp av utstyr mm. Disse midlene vil nå måtte brukes til å dekke store underskudd de neste to årene. Vinduer som trekker blir ikke byttet og vi krysser fingrene for at ventilasjonsanlegget fra 1990 ikke ryker. De private barnehagene i Sarpsborg har gode pensjonsavtaler for sine ansatte og betaler tarifflønn. Vi har en erfaren arbeidsstokk hvor mange er på topp lønn etter mange år i yrket. Mange av oss kjenner derfor ikke igjen bildet i kommunedirektørens saksfremlegg.

Samlet initiativ

Tilbake til bystyremøtet: Svein Larsen (Ap) holdt et innlegg hvor han trakk noen linjer i hvordan tilskuddssystemet har vært tidligere og er nå. Partene har akseptert at man gir tilskudd basert på to år gamle tall så lenge det ikke er noen andre og bedre alternativer. Nå dreier saken seg imidlertid om en stor, lovpålagt ekstrautgift som man ikke kan vente to år med å innfri!

Forslaget fra 544 innbyggere i kommunen var en oppfordring til kommunens politikere om å bevilge et ekstra tilskudd til private barnehager for 2019 og 2020 som tilsvarer bemanningsnormen alle barnehager er lovpålagt å innfri.

Barna er kommunens barn, uansett om de går i en privat eller kommunal barnehage. Derfor blir det feil av politikerne å stemme ned dette forslaget. Det handler om prioriteringer og om hvordan man vil investere i barna og fremtiden.

Innlegget ble opprinnelig publisert i Sarpsborg Arbeiderblad.

Powered by Labrador CMS