Sandefjord kommune avviser at kvalitetshevingen ved innføring av bemanningsnorm blir svekket av de foreslåtte kuttene.
Sandefjord kommune avviser at kvalitetshevingen ved innføring av bemanningsnorm blir svekket av de foreslåtte kuttene.

Vil kutte i tiltak for barn med spesielle behov når normen skal betales

Sandefjord kommune øker grunnbemanningen i barnehagene, men planlegger samtidig å kutte i posten for tilleggs- og støtteressurser for barn med spesielle behov.

Publisert Sist oppdatert

– Rådmannens fremlegg til budsjett ivaretar lovlighet og ansvarlighet. Justeringen av tilleggsressurser til barnehagene vil ses i sammenheng med forventet innføring av ny bemanningsnorm fra høsten 2018, og gjelder alle kommunens barnehager, sier kommunalsjef for oppvekst og kunnskap, Simen Seeberg, til Sandefjords Blad.

Regjeringen har varslet at en norm for grunnbemanning og en ny norm for pedagogtetthet i barnehagene vil gjelde fra 1. august 2018.

I statsbudsjettet for inneværende år ble det satt av 173,3 millioner kroner (med en helårseffekt 424 millioner i 2018) til å finansiere økning i antall barnehagelærere i kommunale og private barnehager.

Når det også varsles et krav om grunnbemanning på maksimalt 6,0 barn per ansatt, følger det ikke ekstra penger med. Begrunnelsen er at norske kommuner i snitt allerede følger den nye normen. Den oppfattes av regjeringen som ferdig finansiert.

I Sandefjord kommune er det ifølge barnehagefakta.no 6,2 barn per ansatte i barnehagene. Dermed vil kommunen måtte bruke ekstra penger for å oppfylle bemanningsnormen.

Neste år er det satt av to millioner kroner. Dette trappes trinnvis opp til 19,4 millioner i 2021.

Kutter to millioner

Et område kommunen nå ser muligheter for å gjøre innsparinger, er tilleggsressurser for barn med særskilte behov.

Midlene til spesialpedagogisk hjelp, som er regulert av barnehageloven, vil ikke bli berørt av forslaget.

Derimot foreslår rådmannen å kutte to millioner kroner årlig i posten for tilleggsressurs/støtteressurs. Dette er penger som i de fleste tilfellene går til ekstra assistentressurser knyttet opp mot barn med særskilte behov.

Kommunalsjef Simen Seeberg skriver i en e-post til barnehage.no at kommunen i dag bruker cirka 30 millioner kroner på barn med særskilte behov. Posten for tilleggsressurs/støtteressurs utgjør ifølge Seeberg rundt halvparten av dette.

– Går ut over alle

Utdanningsforbundet reagerer på forslaget.

– Disse tilleggsressursene er helt avgjørende for dem det gjelder, men også alle andre barn, sier Kristina Berg Kjæmperud, som er plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet for Krokemoa barnehage, til Sandefjords Blad.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Sandefjord, Laila Mythe, utdyper overfor barnehage.no:

– Barna som har særskilte behov vil alltid bli prioritert, uansett om barnehagen får ekstra ressurser eller ikke. Derfor vil et kuttforslag som dette mest av alt gå ut over alle de andre barna i barnehagen.

PBL: Har fryktet dette

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) er klar på at de kuttene Sandefjord kommune planlegger, er uakseptable.

Men overfor barnehage.no gir han uttrykk for at han er ikke overrasket over at det skjer.

– Dette er en av de tingene vi virkelig har fryktet ville skje – og advart mot. Helt siden de øremerkede midlene, som en prosentandel av statstilskuddet, forsvant, har vi sett at midler til barn med spesielle behov har vært under press, sier Olsen.

– Når man nå bruker en norm som argument for å kutte ytterligere, vil den nye normen gjøre bemanningssituasjonen i mange norske barnehager mer problematisk enn den er i dag. Og det var neppe hensikten, legger han til.

– Løser ikke hovedproblemet

Arild M. Olsen mener reglene både for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med spesielle behov må «gjerdes inn» når det blir spørsmål om finansiering av nye normer.

PBL har i høringsrunden sagt tydelig ifra at det må være klare ordninger knyttet til barn med spesielle behov i de nye normene.

– Når du skal løse en kompleks utfordring i et komplekst regelverk med enkle løsninger, betyr det ikke nødvendigvis at du klarer å løse hovedproblemet, sier PBL-direktøren.

– Har du sett andre kommuner som signaliserer kutt av samme typen som Sandefjord?

–  Det har vært signaler, men det er ingen som har sagt det så tydelig som i dette tilfellet, sier Olsen som etterlyser at handling følger alle fine ord om tidlig innsats.

Forsvarer kuttforslaget

Administrasjonen i Sandefjord kommune forsvarer kuttet med at økt grunnbemanning gjør behovet for denne typen ekstraressurser mindre.

Overfor barnehage.no skriver kommunalsjef for oppvekst og kunnskap, Simen Seeberg følgende:

– Rådmannen plikter å legge frem et budsjett i balanse som hensyntar folkevalgte vedtak om driftskutt. Rådmannen legger frem en lang rekke kuttforslag for å innfri dette. Lovlighet og ansvarlighet er ivaretatt. 

–  Vil ikke et slikt kutt innebære at kvalitetshevingen som regjeringen ønsker med innføringen av bemanningsnorm, blir svekket?

– Nei. Bemanningsnormen vil medføre det samme som vi i dag bruker midlene til: styrking av voksentettheten, bare på fast basis. 

– Er det ikke et dårlig signal å kutte i midlene til små barn i en utfordrende livssituasjon?

– Spørsmålet er tendensiøst og vitner om manglende forståelse av kommunal forvaltning.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS