DEBATT

Hvitsten Naturbarnehage, der Kristine Flem er styrer, hadde per 15. desember 2017 en bemanning på omregnet 5,8 barn per voksen. Barnehagen ligger i Vestby kommune, der snittet er 6,3, ifølge barnehagefakta.no. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Hvitsten Naturbarnehage, der Kristine Flem er styrer, hadde per 15. desember 2017 en bemanning på omregnet 5,8 barn per voksen. Barnehagen ligger i Vestby kommune, der snittet er 6,3, ifølge barnehagefakta.no. Illustrasjonsfoto: Getty Images

"Hva med oss som gjerne skulle hatt midler til andre ting, men som har prioritert barna og de ansatte?"

Da barnehagestyrer Kristine Flem så hvordan Kunnskapsdepartementet hadde fordelt 100 millioner kroner til overgangsordning for bemanningsnormen, skrev hun til departementet:

Publisert

Hei.

Jeg jobber som styrer i en liten barnehage med kun 20 barn. For oss har det alltid vært viktig å ha nok voksne i barnehagen slik at vi kan være tilstede og se hvert enkelt barn gjennom hele dagen.

Vi var, allerede før bemanningsnormen ble vedtatt, innenfor rammene som ble satt. Det er et puslespill med budsjett og økonomi for en så liten barnehage, men vi har alltid vært enige om at nok personale er viktig. Derfor blir jeg så utolig lei meg når jeg ser at de barnehagene som ikke har oppfylt normen, men som heller velger å bruke penger på andre ting, får tildelt et realt tilskudd neste år!

Hva med oss som gjerne skulle hatt midler til andre ting, men som har prioritert barna og de ansatte? Vi som har kuttet på kostnader til bygg og ulike prosjekter da vi har brukt pengene på det vi syntes var enda viktigere.

Jeg vil med dette si at jeg synes denne fordelingen av midler er veldig lite rettferdig, og at jeg håper dere ser på dette med nye øyne i fremtiden.

Se oss andre som jobber (beklager uttrykket) ræva av oss for at barna skal ha en trygg og god hverdag hvor alle blir sett og hørt med en god bemanning. Det er mye vi også kunne brukt disse midlene til. Kunne disse midlene dekt opp lønnsutgiftene til en av personalet, så kunne vi også brukt penger på et forfallent bygg og ulike ønskede prosjekter for og med barna.

Så min bønn er til dere: Se oss andre også som har vært "flink pike" og jobbet hardt for den bemanningen vi har i dag.

Powered by Labrador CMS