Hans Fredrik Grøvan er utdanningspolitisk talsperson i KrF. Foto: KrF

KrF om prislappen for heldagsnorm: - Helt utenfor det som er realistisk å få til nå

Hans Fredrik Grøvan innrømmer at prisen for at bemanningsnormen skal gjelde gjennom hele åpningstiden er altfor høy.

Publisert

- KrF ønsker at bemanningsnormen skal gjelde for mest mulig av åpningstiden. Men 14 milliarder kroner er ikke mulig å finne på kort sikt. Det er helt utenfor det som er realistisk å få til nå. Det man regner som handlingsrommet for nye tiltak i et helt statsbudsjett er mellom fem og sju milliarder. Da sier det seg nesten selv at 14 milliarder kroner ekstra til bemanning i barnehager ikke er noe vi vil få til i nær framtid. Men vi må likevel se om det er mulig å finne noen friske midler for å gjøre normen bedre enn det regjeringen legger opp til, sier utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i KrF til barnehage.no.

6. april la regjeringen fram forslaget om lovendring som skal sikre en minimumsbemanning i barnehagene. Forslaget går ut på at det skal være minst én voksen per tre barn under 3 år og minst én voksen per seks barn over tre år. Det er ikke lagt inn ekstra finansiering for å dekke økte kostnader. Normen skal etter planen vedtas 31. mai og tre i kraft 1. august.

KrF var tidlig på banen og applauderte at det endelig kommer en norm, men partiet ga samtidig klart uttrykk for at regjeringens forslag ikke var godt nok.

- Vi ønsker ikke å ha god bemanning bare noen timer om dagen, men hele dagen, sa Hans Fredrik Grøvan til barnehage.no 10. april.

Merbehov på 24.000 årsverk

Etter Kunnskapsdepartementets beregninger vil full bemanning gjennom hele åpningstiden (9,5 timer) utløse et merbehov på 24.000 årsverk i sektoren. Prisen for dette er 13,8 milliarder kroner, gitt at årsverkene fordeles 50/50 mellom barnehagelærere og assistenter.

Regnestykket for full bemanning i 41 timer i uka forutsetter at alle barn er i barnehagen de samme 41 timene i uka.

Dette vil ifølge departementet utløse et merbehov på omlag 12.500 årsverk, til en pris på 7,1 milliarder kroner i året.

- Mer enn jeg hadde trodd

- Dere har gitt klare signaler om at dere ønsket å få bemanningsnormen til å gjelde gjennom hele åpningstiden. Var summen på prislappen overraskende høy?

Jeg er åpen for at vi skal bruke friske midler for å få en norm som fungerer etter sin hensikt

Hans Fredrik Grøvan, KrF

- Vi har helt klart intensjon om at normen skal være sånn at vi får økt bemanning som gjelder i store deler av åpningstiden. Og vi visste at det ville bli snakk om en god del milliarder. Men 14 milliarder kroner er mer enn jeg hadde trodd, sier Hans Fredrik Grøvan.

Nå vil han jobbe videre for at den normen som blir vedtatt skal sikre høyere og jevnere kvalitet i barnehagene. I tillegg er han opptatt av at det må gjøres et evalueringsarbeid for å se hvordan normen blir implementert og avdekke forbedringspunkter etter hvert som normen tas i bruk. Deretter vil behov for både nye tiltak og friske penger bli et tema, slik at bemanningsnormen skal bidra til en best mulig hverdag for alle barn.

 

Viktig med norm som fungerer

Her vil finansieringen bli ett av flere viktige tema.

- For oss er det viktig å få til en norm som kan fungere både i private og offentlig eide barnehager. KS har pekt på en underfinansiering på en milliard kroner. Og tilbakemeldingen fra private barnehager er at vi må ha en overgangsordning dersom de skal klare å oppfylle normen. Vi tar med oss begge innspillene og jobber videre utfra det. Og så må vi se hva som er mulig å få til og hva som er mulig å få flertall for. Jeg er åpen for at vi skal bruke friske midler for å få en norm som fungerer etter sin hensikt, sier Hans Fredrik Grøvan.

- Er det, slik situasjonen er nå, forsvarlig å vedta en norm i mai som skal gjelde fra 1. august?

- Det er også et spørsmål som vi må vurdere grundig. Jeg har hørt synspunktene, ikke minst fra noen av de private, som mener at dette kommer for tidlig. Vi må vurdere disse innspillene, men for vår del har vi ikke konkludert om vi bør skyve på oppstartstidspunktet.

Powered by Labrador CMS