Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Her er Torbjørn Røe Isaksens bemannings- og pedagognorm

Torsdag la Kunnskapsdepartementet den nye bemannings- og pedagognormen ut på høring. Planen er å ha den innført innen 1. august 2018.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet ønsker å iverksette en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene 1. august 2018.

Det framgår av ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene som Kunnskapsdepartementet la ut på høring torsdag.

Reformen vil kreve at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år, minst én voksen per tre barn under tre år.

Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– I dag er kravet i praksis at 33 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere. Vi skjerper det til 43 prosent, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.

–  Må komme samtidig

 "Statistikk fra 2015 viser at antall barn per ansatt varierer mellom barnehagene. I de ti prosent av barnehagene med lavest grunnbemanning er det nesten to barn over tre år mer per ansatt, enn i de ti prosent barnehagene med høyest grunnbemanning. En forsvarlig voksentetthet er avgjørende for barnas trygghet og trivsel i barnehagen, og for at barna skal få et pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen," heter det i høringsnotatet.

I intervjuet med Aftenposten gjør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det klart at det er viktig at bemannings- og pedagognormen kommer samtidig.

– Hadde vi økt kravet til bemanning uten å øke kompetansekravene, kunne vi fått en uønsket situasjon. Barnehagene hadde da fått et incentiv til å ansette flere ufaglærte. Så dette hører sammen, sier han til Aftenposten.

– Finansiering den store utfordringen

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), uttaler i en pressemelding at det er mye positivt i regjeringens forslag, men mener samtidig at det ikke er mulig å innføre nasjonale krav til bemanning med dagens finansieringsmodell.

– Det er bra at forslaget fra regjeringen nå ligger på bordet, og vi tror dette er et forslag som kan bidra til å gi barnehagene et enda bedre og jevnere tilbud. Problemet er bare at regjeringen konstaterer at normen i gjennomsnitt i sektoren er finansiert, men ser fullstendig bort fra hvordan dette skal finansieres på barnehagenivå. Det er 133 kommuner som ikke har oppfylt normen i dag og både de kommunale og private barnehagene i disse kommunene vil få store utfordringer med å oppfylle regjeringens krav, sier Olsen – og legger til:

– Finansieringen per barn varierer med mer enn 100.000 kroner fra en kommune til en annen. Det sier seg selv at det ikke er mulig å innføre like krav til barnehager i kommuner med så store forskjeller i tilskuddene. Og det står ikke på viljen hos de private, sier Olsen.

– Et stort fremskritt

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, mener de nye normene er et stort fremskritt.

– Vi skal endelig få på plass en bemanningsnorm, og vi får en bedre barnehagelærernorm. Nå er veien frem til minst 50 prosent barnehagelærere kortere, sier Handal i en e-post til barnehage.no.

Han mener dette vil gjøre norske barnehager bedre.

– For alle barnehagebarna der ute er dette noe av det viktigste politikerne kan gjøre. Barna trenger både at det er nok ansatte i barnehagen og at mange av de ansatte er lærere med spesialkompetanse på barnehagebarn. Barnas utdanning starter tross alt i barnehagen, sier Handal.

– Vi setter stor pris på at regjeringen, sammen med KrF, styrker barnehagelærernormen, men vi håper vi kan komme oss veldig fort videre til 50 prosent. En mellomløsning på 44 prosent er praktisk utfordrende for barnehagene, og det er uheldig om vi må ha flere omorganiseringer på kort tid i barnehagesektoren, sier Handal.

Plikt om samarbeid

I høringsnotatet foreslår regjeringen også å lovfeste en gjensidig plikt for skoler og barnehager til å samarbeide for å sikre en trygg og god overgang for barn som går fra barnehage til skole/SFO.

"En lovfesting av en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang, vil bidra til at alle barn får en trygg og god overgang, uavhengig av hvilken barnehage barnet har gått i og hvilken skole barnet skal begynne på. Innføringen av en slik plikt vil sikre at både private og offentlige barnehage- og skoleeiere tilrettelegger for en trygg og god overgang. Departementet mener derfor at det bør lovfestes en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven," heter det i høringsnotatet.

Powered by Labrador CMS