Prosjektet skal evalueres våren 2024.
Prosjektet skal evalueres våren 2024.

Øker bemanningen i to barnehager

Neste barnehageår styrkes grunnbemanningen i to kommunale barnehager i Lunner – som et prøveprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

– Målet er å øke kvaliteten i tilbudet for barnehagebarna, skape større fleksibilitet og forutsigbarhet i driften av barnehagene og øke nærværet blant ansatte.

Det skriver Lunner kommune på sine nettsider.

Barnehagene som er plukket ut til å delta i pilotprosjektet er Kalvsjø barnehage og Harestua Arena barnehage. Neste barnehageår får de styrket sin grunnbemanning med to nye fagarbeidere hver.

Testet ut flere steder

I artikkelen publisert på kommunens nettsider vises det til at økt grunnbemanning har vært prøvd ut i andre norske kommuner. Blant annet i Stavanger, Oslo og Tønsberg.

I evalueringen fra barnehagene i Tønsberg trekkes det frem flere positive erfaringer med økt bemanning, som at barna oppleves tryggere og takler endringer bedre i hverdagen, og at de ansatte opplever mindre stress og økt arbeidsglede.

Skal evalueres i 2024

Barnehagesektoren har i flere år hatt høyere fravær enn i andre kommunale tjenester. På sine nettsider opplyser kommunen at høyt fravær i barnehagene har vært tema i kommuneledelsen, arbeidsmiljøutvalget, partssammensatt utvalg og i dialogmøter med hovedtillitsvalgte. Dette er også noe av bakgrunnen for at man nå vil teste ut økt grunnbemanning i to av barnehagene.

Prosjektet skal evalueres våren 2024. Da vil man ta stilling til om det skal fortsette, og eventuelt utvides til å gjelde flere barnehager i kommunen.

Powered by Labrador CMS