Samarbeid: Espen Rokkan fra PBL og Arne Fjalstad fra UiN er allerede i gang med å planlegge det som skal bli verdens beste ABLU.
Samarbeid: Espen Rokkan fra PBL og Arne Fjalstad fra UiN er allerede i gang med å planlegge det som skal bli verdens beste ABLU. 

Skal lage «verdens beste barnehagelærerutdanning»

Og studentene skal i all hovedsak være på jobb i barnehagen mens de studerer.

Publisert Sist oppdatert

Norge har et behov for flere barnehagelærere, for å erstatte de rundt 4000 ansatte som i dag jobber på dispensasjon fra utdanningskravet. Men også for å imøtekomme et eventuelt mål om 50 prosent pedagogdekning innen 2020. I dag finnes det flere tilbud om deltidsstudier for barnehagelærere, men kvaliteten på disse har vært svært varierende, ifølge en rapport utarbeidet av Nokut i 2010.

Nå har PBL inngått et samarbeid med Universitetet i Nordland (UiN) og Universitetet i Agder (UiA) om å skreddersy en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Målet er å rekruttere dyktige barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som ønsker å ta barnehagelærerutdanningen. Universitetene er bevilget støtte fra Utdanningsdirektoratet til å opprette 80 studieplasser fra neste høst og nå er arbeidet i full gang med å lage det som ifølge direktør for interessepolitikk i PBL, Espen Rokkan, skal bli «den beste ABLU i verden».

– Den klare beskjeden fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet er at det må utdannes flere barnehagelærere. Vi har fått innspill over mange år om et behov for en justering på deltidsstudiet. PBL ser det som sin oppgave å bidra til dette arbeidet. Det skal vi gjøre med å rigge til den beste arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen i verden. Skal vi lykkes med det, er vi avhengig av å spille på lag med barnehagene, sier Espen Rokkan.

Må spille på lag

Nylig var de største private barnehageaktører invitert til et møte i Bodø, hvor de ble presentert for planene og for å drøfte hvordan studiet burde bygges opp. Barnehageeierne ønsker et nytt ABLU-tilbud veldig velkommen.

– Men det er viktig at dere spiller på lag med barnehagelederne. Det er de som kjenner de ansatte og vet hvem som egner seg til å bli barnehagelærer. Da får vi velge ut de beste og det er en god kvalitetsfaktor, sier Anne Berit Lyng Malmo fra Læringsverkstedet.

Sammen med Bente Nordberg i Espira har de barnehager spredt rundt i hele Norge. De ser at spesielt ute i distriktene og i de største pressområdene er det vanskelig å rekruttere nok fagkompetanse.

– Et nytt ABLU er derfor et veldig godt tiltak. Spesielt i de områdene hvor barnehagene ligger et stykke fra nærmeste studiested. Kan de ta mye av studiet i barnehagen, tror jeg det vil være lettere å rekruttere, sier Lyng Malmo.

– En annen erfaring vi ser er at de som går ut av ABLU-studiet har en bedre snittkarakter enn ved vanlig barnehagelærerutdanning. De har mye erfaring med seg og er veldig strukturerte, men det skal også sies at de får en knallhard hverdag med studier og jobb. Det er viktig at de som skal være med, er topp motiverte, sier dekan Arne Fjalstad ved UiN. 

Avhengig av gode veiledere

Han mener den største utfordringen med en ABLU er å få avviklet en god praksis. En viktig del av arbeidet med studieplanen vil være å trekke barnehagen inn som en del av læringsarenaen.  

– En av de viktigste suksessfaktorene er da å få på plass dyktige veiledere i de barnehagene som blir med i prosjektet og som kan bistå studenten underveis mens de studerer i barnehagen, påpeker visedekan ved UiN, Gisle Johnsen.

Barnehageaktørene var veldig enige i at veiledning var viktig og hadde flere gode innspill rundt avvikling av praksis. Deriblant å inngå avtale med den barnehagen hvor studenten skal ha praksis om å bytte assistent i praksisperioden, slik at barnehagen slipper ekstra utgifter med å hente inn vikar.

ABLU vil etter planen pågå over en fireårsperiode med mye undervisning og studier via nett. I tillegg planlegges det fire til seks fysiske samlinger hvert studieår.

– PBL vil sammen med UiN og UiA ta med seg innspillene de fikk etter møtet med de store aktørene og også invitere medlemsbarnehagene for øvrig til å være med og påvirke det tilbudet som skal etableres. Ut fra disse blir det laget en skisse til helhetlig opplegg som medlemmene kan bidra til å jobbe videre med, sier Espen Rokkan. 

Powered by Labrador CMS