DEBATT

Elise Håkull Klungtveit er barnehagelærer og startet nylig på en masterutdanning i barnehagepedagogikk ved HiOA.
Elise Håkull Klungtveit er barnehagelærer og startet nylig på en masterutdanning i barnehagepedagogikk ved HiOA.

Jeg er ikke i tvil: Ja, til flere av de lærerutdannede i barnehagen, og ja til barnehagelektoren

«Ja, det er komplekst når man endrer bemannings- og pedagognorm, men fra meg kommer et rungende JA til flere lærere i barnehagen!» skriver barnehagelærer Elise Håkull Klungtveit i sitt svar til Anne-Berit Melkeviks kronikk.

Publisert Sist oppdatert

Jeg, barnehagelærer med et brennende engasjement for profesjonen min, og for tiden masterstudent i barnehagepedagogikk. Jeg leste kronikken din på barnehage.no og lot meg engasjere og provosere.

Les kronikken «Jeg er «bare» fagarbeider, men nå vil jeg si noe!» til Anne-Berit Melkevik her.

Jeg vil begynne med det vi er enige om. Vi må satse på fremtiden, vi må satse på barna, og det gjør vi med et engasjement for barnehagen, og for barna som går der. Jeg tror vi brenner for det samme du og jeg, nemlig at disse barna skal ha gode ansatte rundt seg, som har tid til å til å se, lytte, høre, stille spørsmål, utfordre og le sammen med dem, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år, hele barnehagens åpningstid.

Barnehagen må og skal drives til barnas beste.

Jeg har lyst å ta deg med inn i den fremtiden jeg ser for den norske barnehagen.

Jeg tror vi går mot en fremtid som vil kreve mye av de som skal være en del av den. Samfunnet vi lever i er preget av rask og kontinuerlig utvikling og endring. Et samfunn som i fremtiden vil ha behov for yrker og kompetanser som enda ikke eksisterer, og som vi ikke kjenner til. Samfunnet som vi alle er en del av vil stadig strebe mot nye høyder. Dette legger et stort ansvar på oss som i dag skal danne, og utdanne.

Ansvaret vi har krever nettopp at vi er en del av en rask og kontinuerlig endring, utvikling. Til enhver tid må vi gjøre store og må endringer i vår barnehagepraksis, på strukturelt plan, og ikke minst på “gulvet” sammen med det mangfoldet av barn som til enhver tid går i barnehagene våre. Det viktigste av alt, vi må evne å stoppe opp, for å lytte til de aller viktigste stemmene, barna. Vi må erkjenne deres verden, og dette må være den viktigste faktoren i vårt arbeid. Jeg tror dette vil kreve høy kompetanse blant barnehagens ansatte.

Nå skal jeg komme til det jeg opplever at vi kanskje ikke er helt enig i. For hvor mange av de som jobber i fremtidens barnehage skal være lærerutdannede?

Jeg ser en fremtidig virkelighet der alle de som jobber i barnehagen er lærerutdannet. Jeg mener at forslaget som ble lagt frem av kunnskapsdepartementet tidligere dette året er et viktig steg på veien mot 100 % lærertetthet i barnehagen.

Jeg håper ikke at alle de fantastiske ansatte jeg har møtt i de barnehagene jeg har jobbet i eller vært i praksis i slutter i jobben sin, som en konsekvens av at de ikke er lærerutdannet.

Jeg håper de får tid og mulighet til å ta den samme lærerutdanningen som jeg har tatt, erfaringen de sitter på er verdifull. Jeg tror vi trenger å heve den formelle kompetansen blant alle de ansatte, slik at alle barn, til enhver tid møter ansatte med høy formell kompetanse om barn under skolepliktig alder. Det skal ikke være tilfeldig hvilken kompetanse barna blir møtt med.

Ja, det er komplekst når man endrer bemannings- og pedagognorm, men fra meg kommer et rungende JA til flere lærere i barnehagen!

Enhver endring vil kreve tid for at den skal bidra til god utvikling. Dette er et arbeid jeg tror sektoren vår er klar for, og som kan bety bedre kvalitet på de ansatte når de i kraft av sin stilling skal representere barnehagen i dens møter med barn, foreldre, støttetjenester og ikke minst politikere.

Når alle de ansatte i barnehagen har formalisert sin kompetanse gjennom lærerutdanning, skapes det rom for enda en stillingstittel i barnehagene.

Barnehagelektoren.

En barnehagelærer som skal være lønnet for sin masterutdanning, og som skal bruke sin kompetanse ute på avdelinger og baser sammen med barna.

En barnehagelærer med forskningskompetanse. Som i likhet med de andre ansatte i barnehagen vet at barn må få være barn, som vet at barn trenger trygghet, som vet at barna må få undre seg, leke, le, være sint og glad, og som vet hvordan barnehagen skal jobbe for å til en hver tid ivareta dette.

Samtidig vet barnehagelektoren at barnehagen, må være i stadig utvikling i takt med samfunnet. Barnehagelektorene kan møte forskning og politikk på en kritisk måte, fordi de er trygge på sin høye faglige kompetanse.

Lærerne i barnehagen skal ha mot til å være en del av politikken, fordi de ønsker å forme fremtidens barnehage. Fordi de vet at det perspektivet de har er uvurderlig i det som kanskje er verdens viktigste debatt. Debatten om fremtidens barnehage.

Det skal ikke bli færre fang, færre som trøster eller som er med barna inn i deres lekende verden.

Det skal bare ikke være tilfeldig hvilken kompetanse den ansatte har i møte med barn og foresatte. Alle barn skal til enhver tid møte ansatte med høy faglig kompetanse, ansatte med lærerutdanning.

Jeg kjenner flere som deg, dyktige, omsorgsfulle og engasjerte ansatte i barnehagen som ikke har lærerutdanning. Dere er verdifulle, og viktige, dere har masse verdifull erfaring som hadde gjort dere til fantastiske lærere i barnehagen.

Jeg tror at vi går inn i en fremtid som trenger en barnehage med 100 % lærertetthet og 100 % kompetanse om barn!

Powered by Labrador CMS