Fysisk aktivitet: I barnehager som daglig eller ukentlig tilbyr pedagogiske aktiviteter som rollespill eller gym reduseres symptomene på språkvansker hos de sårbare barna over tid.
Fysisk aktivitet: I barnehager som daglig eller ukentlig tilbyr pedagogiske aktiviteter som rollespill eller gym reduseres symptomene på språkvansker hos de sårbare barna over tid.

God kvalitet kan forebygge språk- og atferdsvansker

God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i rapporten «Sårbare barn i barnehage – betydningen av kvalitet» som Folkehelseinstituttet har laget i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

– Hovedfunnene i rapporten er spesielt viktige for sårbare barn. Vi ser at dårlig kvalitet i barnehagen kan påvirke disse barnas utvikling i negativ retning over tid, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, forsker ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Dataene er hentet fra Den norske mor og barnundersøkelsen — der spørreskjema for nesten 7.000 femåringer ble fylt ut av både foreldre og pedagogiske ledere i barnehagene.

Små grupper best

Her er hovedfunnene i rapporten:

• Gruppestørrelse henger sammen med utviklingen av språk og atferd, og symptomene på språkvansker sank over tid for sårbare jenter i små barnegrupper.

• Utilstrekkelig plass til læringsaktivitet henger sammen med flere symptomer på språkvansker og symptomer på atferdsvansker som sinne og utagering.

• Tidlig startalder, før 1 år, er ikke knyttet til flere symptomer på språkvansker, symptomer på emosjonelle vansker som tristhet og engstelse eller symptomer på atferdsvansker som sinne og utagering ved 1,5 år.

• Lange dager i barnehagen, 40 timer eller mer i uken, henger sammen med flere symptomer på språkvansker og symptomer på atferdsvansker som sinne og utagering ved både 1,5 år og 5 år.

• Høy andel ufaglærte ansatte henger sammen med flere symptomer på emosjonelle vansker som tristhet og engstelse hos gutter.

• Manglende nærhet og konfliktfylt relasjon til pedagogisk leder henger sammen med økte symptomer på språk- og atferdsvansker hos alle barn.

• Lite samarbeid/entusiasme blant personalet henger sammen med flere symptomer på språk- og atferdsvansker hos jenter.

• Sjeldent tilbud av planlagt kreativ og fysisk lek henger sammen med flere symptomer på språk- og atferdsvansker.

Barnehagen viktig

– Overordnet sett kan vi påvise at god kvalitet i barnehagen har en viss betydning for barnas utvikling, og det ser ut til at denne betydningen er størst for sårbare barn, sier Ellinor F. Major, direktør i Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier dette er en stor og viktig undersøkelse.

– Den bekrefter mye av det vi vet fra før, kvalitet og innhold i barnehagen er særlig avgjørende for dem som trenger barnehagen mest. For de sårbare barna er det viktig å komme inn i en god barnehage med godt pedagogisk opplegg, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

PS! Med sårbare barn menes barn som har en nevrobiologisk risiko som for eksempel at de er født for tidlig, har lav fødselsvekt eller barn som har et vanskelig temperament i spedbarnsalder.

Powered by Labrador CMS