Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.
Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Kvalitetsmeldingen: – Bra, men ikke nok

Både Espira og Kanvas mener det er bra at regjeringen satser på kvalitet. Likevel er det punkter de stiller spørsmålstegn ved i stortingsmeldingen, som bemanning og språknorm.

Publisert Sist oppdatert

I midten av mars la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem den mye omtalte kvalitetsmeldingen om barnehager kalt «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen».

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann er i utgangspunktet positiv til at det satses på kvalitet. Han etterlyser likevel at det sies noe om bemanning og kompetanse.

– Nok kompetente ansatte er nøkkelen til en god barnehage. Derfor mener vi at stortingsmeldingen savner en tydelig bemanningsnorm og en ambisjon om en høyere pedagognorm.

– Vi mener at kvalitetsmeldingen i det store og hele er positiv. Den beskriver et ambisjonsnivå for barnehagesektoren, og det er bra. Det vi kommer tilbake til og som vi mener mangler, er forpliktelsen som skal sørge for at kvalitetsarbeidet kan utføres i praksis.

Bra, men ikke nok

– En bemanningsnorm og en høyere pedagognorm vil både bidra til å bedre kvaliteten og jevne ut kvalitetsforskjeller. Dette nevnes ikke i meldingen. Jeg hører Torbjørn Røe Isaksen si at de skal innføre disse normene i 2020, men det er lenge til. Tydelige normer for bemanning og andel pedagoger burde kommet til uttrykk også i denne meldingen, sier Ullmann.

Han mener regjeringen gir seg selv mulighet til å hvile ved å ikke nevne dette og dermed slippe å kjempe for bedre bemanning. Og er det ikke nevnt, blir det også vanskeligere å få det vedtatt i budsjett.

– Utgangspunktet er som sagt bra. Jeg synes det er fint at det satses på kvalitet i barnehagen. De har bare tatt i for lite. Det er fortsatt det er lenge til 2020, avslutter Ullmann og legger til at den nye rammeplanen for barnehager ble utsatt på grunn av kvalitetsmeldingen og forutsetter at barnehagesektoren blir invitert inn i rammeplanarbeidet.

– Mye bra

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Kunnskapsbarnehagen Espira, mener det er mye bra i kvalitetsmeldingen og at den er et godt utgangspunkt for det videre kvalitetsarbeidet.

– Vi er veldig positive til at regjeringen vil tydeliggjøre kravet til progresjon i barnehagens innhold, blant annet gjennom å tydeliggjøre tilbudet til de eldste og yngste i barnehagen. Det er også bra at de vil tydeliggjøre barnehagens ansvar for systematisk arbeid med språk, revidere innholdet i fagområdene, og at det fokuseres på et godt omsorgs- og læringsmiljø, inkludert håndtering av mobbing og ansvar for barn med særlige behov, sier Schei Hansen.

– Det er mye godt i denne stortingsmeldingen, men det er også et par ting vi er litt avventende til, sier han videre.

Avventende til språknorm

Regjeringens forslag om å innføre en veiledende norm for det språklige grunnlaget barn bør ha med seg fra barnehagen, har vakt reaksjoner fra flere hold.

– Vi tenker ikke fullt så dramatisk rundt dette, men vi synes ikke det har kommet tydelig nok frem hva denne normen skal og ikke skal være. Vi anbefaler at en slik norm blir utarbeidet i samarbeid med gode forskningsmiljøer og at barnehagesektoren blir tatt med i dette arbeidet, sier Schei Hansen.

Han stiller seg også avventende til regjeringens fokus på barnehagen som skoleforberedende arena.

– Vi er ikke uenig i dette, men vi mener man bør være forsiktig med å definere det siste barnehageåret som et skoleforberedende år. Man bør ta utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til det siste barnehageåret og legge noe mer i det enn at man bare skal forberede seg på skolen, sier Schei Hansen.

Torsdag 28. april er det åpen høring om Stortingsmelding 19 i Stortingets familie- og kulturkomité. Der skal også Espira delta.

Her kan du følge høringen på nett-TV.

Har du meninger om kvalitetsmeldingen? Da kan du sende oss e-post til [email protected] eller kommentere i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS