Foreldre har startet opprop for flere ansatte i barnehagene.
Foreldre har startet opprop for flere ansatte i barnehagene.

Foreldre krever økt bemanning – 12.625 har gitt sin underskrift

Barnehageforeldrene bak «Foreldreopprøret 2018» mener den foreslåtte bemanningsnormen ikke er god nok. Klokka 14.00 fredag ettermiddag har 12.625 støttet underskriftsaksjonen.

Publisert

– Når kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at denne loven vil gi «et kjempeløft for hele sektoren» så er det nesten for blank løgn å regne, sier Caroline Omberg til VG.

Omberg er en av foreldrene som har startet et foreldreopprør mot lav bemanning i barnehagene.

«FORELDREOPPRØRET 2018 er foreldrenes støtte til bevegelsen BARNEHAGEOPPRØRET 2018» heter det i oppropet.

I skrivende stund har Facebook-gruppen «Foreldreopprøret 2018» drøyt 7800 medlemmer, mens Facebook-gruppen «Barnehageopprør 2018» har om lag 21 000 medlemmer. 

Klokka 14.00 fredag hadde foreldreopprøret samlet 12.625 underskrifter.

Forslaget

Forrige fredag la regjeringen fram lovproposisjonen om bemanningsnorm for barnehagene:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år.
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser imidlertid at 73 prosent av kommunene allerede følger denne normen, skriver VG. Den siste tiden har flere barnehageansatte delt historier under vignetten #uforsvarlig, om en bemanning i barnehagene som de opplever som langt fra god nok.

I løpet av de siste dagene har altså mange foreldre gitt sin støtte til de barnehageansatte gjennom et opprop til regjeringen. I oppropet heter det blant annet at:

«Vi stiller oss bak kravene fra Utdanningsforbundet og Barnehageopprøret i forhold til ny foreslått bemanningslov. Vi krever en større bemanning i barnehagene og et nytt politisk søkelys på barnas beste.»

Mener normen bør gjelde hele åpningstiden

Utdanningsforbundet mener forslaget til norm ikke er tilstrekkelig for å løse utfordringene og gi barna et godt nok barnehagetilbud. De har under høringen til den nye bemanningsnormen vektlagt at en bemanningsnorm må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen. Dette er blant innspillene som ikke er tatt hensyn til i regjeringens forslag til bemanningsnorm.

Også mange barnehageansatte i Barnehageopprør 2018 har uttrykt bekymring for at det i forslaget til bemanningsnorm ikke stilles krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden. De mener regjeringens normforslag ikke er godt nok, og får ifølge VG full støtte fra Caroline Omberg og de andre foreldrene som har sluttet seg til Foreldreopprøret 2018.

– Dette haster for oss. Når livets mest sårbare fase institusjonaliseres, så er det av høyeste betydning at kvaliteten på den institusjonen er blant samfunnets viktigste prioriteringer. Den foreslåtte normen tar ikke hensyn til at de ansattes vakter skal spres utover nærmere ti timers åpningstid, pauser, rapportering og møter, sier Omberg til avisen.

– Vil gi barnehagene et løft

Tidligere denne uken uttalte kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til barnehage.no at regjeringen nå er i ferd med for første gang å få på plass en minstestandard for bemanning i barnehagene og at han mener det i mange barnehager vil gi en bedre standard enn før. Han la til at den enkelte barnehageeier står fritt til å legge lista høyere enn denne minstestandarden.

– Det er grenser for hvor mye vi i regjeringen skal detaljstyre lokalt, sa Sanner til barnehage.no.

På spørsmål fra VG om hva han vil si til dem som kaller «løftet» for en løgn og som på Facebook og under #uforsvarlig deler historier, svarer han:

– De historiene er viktige og de treffer meg. Jeg har lest mange av dem. Jeg er glad for at de forteller og gir et tydelig budskap til politikere og barnehageeiere. Det bidrar til at vi må jobbe videre og heve kvaliteten i barnehagene. Summen av tiltakene vi nå innfører, og effekten av dem, vil gi barnehagene et løft, sier Sanner, og peker på at regjeringen i tillegg til bemanningsnormen også innfører en pedagognorm og kompetansehevende tiltak.

Torsdag 31. mai er foreløpig dato for Stortingets behandling av lovproposisjonen om bemanningsnorm i barnehagene. Her kan du se en oversikt over de viktigste datoene frem mot bemanningsnormen som skal tre i kraft fra 1. august i år.

Powered by Labrador CMS