Nesten samtlige av landets barnehager oppfyller nå bemanningsnormen.
Nesten samtlige av landets barnehager oppfyller nå bemanningsnormen.

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet slår fast at neste samtlige av landets barnehager oppfyller bemanningsnormen. – Det har vært en viktig satsing for regjeringen at alle barn skal få oppfølgning av et godt personale.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble tallene fra barnehagenes rapportering av statistikk for 2020 offentliggjort. De såkalte BASIL-tallene slår blant annet fast at 99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen. Dette er en økning fra 94 prosent i 2019. Til sammenligning var det i 2016, som var før innføringen av normen, kun 55 prosent av barnehagene som kunne vise til en tilsvarende bemanning.

Tallene viser også at 69 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Dette er en økning fra 64 prosent i 2019.

Debatt

Innføringen av både pedagog- og bemanningsnormen har vært heftig debattert i sektoren. Blant annet som følge av det som oppleves som manglende finansiering av normene.

KS' beregninger viser blant annet kommunenes utgifter til bemannings- og pedagognorm er underfinansiert med om lag 690 millioner kroner i 2021 og om lag én milliard kroner fra 2022. I tillegg er det en rekke private barnehager som opplever at normen ikke vil være finansiert før to år etter at kommunene selv oppfyller normen som følge av finansieringssystemet.

Glad

– Alle foreldre skal være trygge på at barna trives og får god oppfølgning i barnehagen. En god start på livet er nøkkelen til like muligheter i skolen og samfunnet. Derfor er jeg glad for at tilnærmet alle barnehagene nå oppfyller bemanningsnormen, og flere oppfyller pedagognormen. Det har vært en viktig satsing for regjeringen at alle barn skal få oppfølging av et godt personale, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding, og forsetter:

– Utviklingen går riktig vei, samtidig er det mange barnehager som ikke har nok barnehagelærere. Pedagogene har en nøkkelrolle i arbeidet med å heve kvaliteten på tilbudet. Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent av de ansatte, sier Melby.

NB: Også foreldreundersøkelsen ble publisert i dag. Der gir foreldrene sine tilbakemeldinger om barnehagetilbudet. Den kan du lese mer om her.

Bemannings- og pedagognorm

  • Bemanningsnormen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Normen ble innført 1. august 2018. Barnehagene hadde fram til 1. august 2019 på å oppfylle normen.
  • Pedagognormen ble skjerpet 1. august 2018. Da ble kravet at barnehagene har en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS