Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby skryter av de barnehageansattes innsats.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby skryter av de barnehageansattes innsats.

Melby om foreldre­undersøkelsen: – Viser at de ansatte gjør en god og viktig jobb

Som de fleste andre sektorer ble også barnehagesektoren preget av koronautbruddet. Til tross for dette er 9 av 10 foreldre fornøyd med tilbudet de har fått – det er de ferske resultatene fra foreldreundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

– Det viktigste er at barna trives og har det bra. Derfor er jeg glad for at så mange foreldre er fornøyd, selv når koronasituasjonen har påvirket tilbudet til barna. Dette viser at de ansatte gjør en god og viktig jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

2020 var femte gang den nasjonale foreldreundersøkelsen ble gjennomført. Denne gang var det 127.879 foreldre som hadde levert sitt svar. Totalt er det 3181 av 5621 barnehager som har deltatt. Av disse er 1710 private og 1479 kommunale. Blant disse finner man 61 prosent av alle ordinære barnehager.

Oppsummert viser tallene at:

  • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Det er samme nivå som i 2019.
  • Det er spesielt stor tilfredshet med barnas trivsel og trygghet.
  • Flere er fornøyd med hygienen.
  • Foreldrene er mindre fornøyd med mattilbudet. 62 prosent i 2020, en nedgang på 14 prosentpoeng fra året før.
  • Andelen foreldre som ikke er tilfreds med bemanningstettheten i barnehagene har gått ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020.
  • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn foreldre som har barn i store.

Barnehagetilbudet

Mens foreldre i stor grad er fornøyd med barnehagetilbudet, er under 2 prosent av foreldrene ganske, eller svært misfornøyde, med barnehagen totalt sett.

– Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de syv årene undersøkelsen har blitt gjennomført, skriver Utdanningsdirektoratet.

Ifølge resultatene er foreldrene spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Her oppgir nemlig over 97 prosent av foreldrene at deres barn trives og er trygge på personalet, mens 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

Mat

Kanskje ikke uventet er foreldrene noe mindre fornøyd med mattilbudet i barnehagene i 2020. 62 prosent oppgir at de er fornøyd, en nedgang fra 2019 hvor andelen var 76 prosent. Mye av dette kan nok skyldes at mange barnehager så seg nødt til å endre mattilbudet som følge av koronapandemien.

Kartlegginger barnehage.no gjennomførte i fjor viste også at en rekke barnehager og kommuner fjernet tilbudet helt. Dette kommer også fram i BASIL-tallene, hvor 571 barnehager hadde 0 kroner i kostpenger per 15.12.2020, 408 barnehager flere enn i 2019.

Tallene viser for øvrig også at foreldre med barn i private barnehager i større grad har vært fornøyd med mattilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Her er forskjellen på samme nivå som i 2019.

– Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn kommunale, skriver UDIR.

Levering- og henting

Til tross for at koronapandemien har ført til store endringer i hente- og leveringssituasjonen i barnehagene, er foreldrene også her i stor grad fornøyde med hvordan de blir møtt av de ansatte. Hele 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyd med leveringen, mens drøyt 8 av 10 er fornøyde med hentesituasjonen. Dette er en svak forbedring fra 2019

Bemanning

Foreldre med barn i private barnehager er generelt sett noe mer fornøyd med bemanningstettheten enn foreldre som har barn i kommunale barnehager. Totalt sett er 3 av 4 foreldre helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Andelen foreldre som ikke er tilfredse gikk ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020.

Utdanningsdirektoratet peker på at resultatene kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og inndeling av kohorter. Samtidig viser BASIL-tallene at bemanningstettheten på nasjonalt nivå har bedret seg fra 6 barn per ansatt i 2016 til 5,7 barn per ansatt i 2019. Bedringen tilskrives naturlig nok i stor grad innføringen av bemanningsnormen.

Generell tilfredshet

Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en skala fra én til fem – fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldrene er med barnehagetilbudet totalt sett. Her snittsummen 4,5, hvor foreldre i private er litt mer fornøyd enn foreldre i kommunale barnehager. Det er samme resultat som i fjor.

NB: Også BASIL-tallene ble offentliggjort i dag, de kan du lese mer om her.

Ros

Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) roser eiere, ledere og andre ansatte i barnehagene for den jobben som gjøres i barnehagene hver dag.

– Det ligger mye hardt arbeid bak tallene, og spesielt i 2020 som har vært et utfordrende år for barnehagene på grunn av den pågående pandemien. Det er imponerende at barnehagene til tross for dette, klarer å levere et så godt tilbud til foreldrene. Det er bare å gratulere med resultatet, sier hun til PBL.no

Powered by Labrador CMS