Norlights Montessoribarnehage er den eneste montessoripedagogiske barnehagen i Drammen. Styrer Tone Laila Aas Hansen innfelt.
Norlights Montessoribarnehage er den eneste montessoripedagogiske barnehagen i Drammen. Styrer Tone Laila Aas Hansen innfelt.

Kommunen snudde – populær barnehage berget

Statsforvalteren i Oslo og Viken slår fast at Drammen kommune ikke hadde anledning til å nekte den private barnehagen tilskudd ved flytting til nye lokaler. Nå har kommunen snudd.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en kjempelettelse. Rett og slett en fantastisk følelse etter å ha kjempet i flere år med saken. Det er en stor glede at vi kan få videreføre den fine barnehagen vår.

Det sier Tone Laila Aas Hansen, styrer ved Norlights Montessoribarnehage etter at hun fredag endelig fikk bekreftelsen hun hadde håpet på: Drammen kommune har snudd i saken om godkjenning ved flytting til nye lokaler.

Dermed slipper den populære barnehagen, som har fått toppkarakterene 5,0, 4,9 og 5,0 i foreldreundersøkelsen de tre siste år, å stenge dørene etter inneværende barnehageår.

Leieavtalen går ut

Barnhage.no omtalte saken første gang i januar.

Kort fortalt var det fordi nåværende husleieavtale i lokalene på Landfalløya går ut til sommeren, at barnehagen med 40 plasser og lang venteliste søkte kommunen om å få flytte til nedlagte Stensethalléen barnehage i Krokstadelva, under ti minutter unna.

Søknaden ble sendt 15. juni i fjor. 14. september kom avslaget, opplyser Hansen.

Begrunnelsen? Kommunens ønske om å styre barnehagekapasitet og struktur.

– Drammen kommune har avgjort å gi avslag på kommunalt driftstilskudd til Norlights Montessori barnehage ved en flytting til de tidligere lokalene til Stensethalléen barnehage i Krokstadelva på grunn av nedgangen i befolkningsvekst og et synkende barnetall og overkapasitet på barnehageplasser over flere år i denne delen av kommunen. Dette er også i tråd med politisk vedtak i Hovedutvalg for barnehage og skole om prinsipper for ny barnehagestruktur i Drammen kommune, uttalte kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola til Drammens Tidende.

Klageprosessen

Klage ble framsatt 27. september, med hjelp fra advokat. Uten at kommunen endret oppfatning. Dermed ble det etter hvert opp til Statsforvalteren i Oslo og Viken å vurdere lovligheten av vedtaket. Der ble klagen mottatt 11. november.

Konklusjonen kom onsdag denne uka:

«Drammen kommunes vedtak 14. september 2022 om avslag på søknad om tilskudd for Norlights Montessori barnehage i Drammen AS mangler hjemmel og er ugyldig, som følge av saksbehandlingsfeil. Kommunens vedtak oppheves, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.»

Med andre ord: Statsforvalteren opphever kommunens vedtak.

Statsforvalterens vurdering

Av Statsforvalterens vurdering av det rettslige grunnlaget framkommer blant annet følgende:

«Norlights Montessori barnehage Drammen er i dag en del av kommunens totale barnehagetilbud og en flytting påvirker ikke kommunens totale barnehagetilbud. En flytting som ikke innebærer en økning i antall barnehageplasser, kan heller ikke etter vår oppfatning, bidra til overetablering i kommunen. Dette taler for at kommunens finansieringsforpliktelse ikke opphører ved flytting av denne barnehagen.

Barnehageloven § 19 hjemler ikke kutt i tilskudd til allerede etablert barnehage. Det er derfor Statsforvalterens vurdering at Drammen kommunes vedtak er fattet uten nødvendig hjemmel. Manglende hjemmel for et vedtak betegnes som en innholdsmangel. Dette er en saksbehandlingsfeil.»

Sterkt engasjement

Parallelt med klageprosessen, og etter hvert som barnehageopptaket nærmet seg, med søknadsfrist 1. mars – har det lokale engasjementet for å bevare barnehagen vært sterkt.

- Tilfeldigvis hadde politikerne i hovedutvalget for oppvekst og utdanning bedt om å få komme på befaring, så vi hadde møte med dem samme dagen som vi mottok brevet fra Statsforvalteren. Torsdag kontaktet jeg barnehagemyndigheten i Drammen for å høre hvordan de forholdt seg. Fredag hadde barnehagemyndigheten, kommunalsjefen for barnehage og skole og kommuneadvokaten møte, og så var det kommunalsjefen som overbrakte beskjeden om at vi likevel får godkjenning for tilskudd i nye lokaler. Det synes jeg var fint oppi alt som har vært, at han overbrakte beskjeden personlig, sier Hansen.

Helt siden hun begynte som styrer for 4,5 år siden, har det vært snakk om flytting. Men belastende har det først og fremst vært siden avslaget kom i høst.

– Det har vært utfordrende både driftsmessig, for personalet og for foreldrene som har stått i det, svarer Hansen på spørsmål om månedene som har gått.

Samtidig understreker hun at:

– Det viktigste for oss nå, er å se fremover og bruke dette til noe positivt. Vi skal bearbeide det som har skjedd, men må også videre. Vi skal gjøre en positiv forskjell for familiene i kommunen, det er det som er oppdraget vårt. Vi er profesjonelle, og da må vi videre, rett og slett.

Infomøte mandag

Selv om søknadsfristen bare er dager unna, er hun sikker på at det vil ordne seg med oppfylling av plasser.

– Jeg har satt opp infomøte nå på mandag i nåværende lokaler, så alle kan komme og stille spørsmål. Vi har også facebook-annonse ute og benytter jungeltelegrafen. Supplerende opptak er en mulighet, og vi har allerede noen på søkerlista, så vi stiller ikke helt blankt, forklarer hun.

Nå er «glede» det ordet som best beskriver tilstanden, ifølge styreren.

– Jeg gleder meg for barnas skyld. Det er det jeg tenker mest på. Og så er det en personlig glede også, for jeg har lagt sjela mi i dette. Det er en glede for oss alle sammen.

Nå ser hun fram til å komme i gang med planleggingen av alt det praktiske rundt flytteprosessen sammen med kollegene. Flytting skal skje i august, og fra nytt barnehageår blir det drift i nye lokaler.

– Det er et nytt bygg for oss selv om det er etablert som barnehage, så vi må regne med noen nye rutiner. Men det er spennende å fornye seg, tenke nytt og få til utvikling så lenge vi vet at vi har barnehagen vår, at barna har et tilbud og at vi har en jobb å gå til.

Kommunalsjefen bekrefter

I en SMS til Drammens Tidende (krever innlogging) bekrefter Thomas Larsen Sola at han har informert Montessori om at Drammen kommune vil innvilge driftstilskudd, under forutsetning av at de nye lokalene blir godkjent til barnehagedrift.

– Dette er som følge av at Statsforvalteren erklærte kommunens vedtak ugyldig på grunn av manglende hjemmel. Vedtaket ble dermed sendt tilbake til oss for ny vurdering, skriver han.

Videre forklarer kommunalsjefen at han har konkludert med at det ikke er forsvarlig å la barn og foreldre vente på ny saksbehandling, fordi søknadsfristen til barnehagene er satt til onsdag 1. mars.

Powered by Labrador CMS