Barnehagebarn kan gå en kaldere vinter i møte, som følge av strømkrisa i Norge og energikrisa i Europa.
Barnehagebarn kan gå en kaldere vinter i møte, som følge av strømkrisa i Norge og energikrisa i Europa.

Strømkrisa: Senker temperaturen i barnehagene

I Sandefjord kommunes barnehager skal innetemperaturen nå skrus ned til 19 grader.

Publisert Sist oppdatert

Sandefjord har, i motsetning til mange andre kommuner, ingen fastavtale på strøm. Den høye strømprisen gjør at kommunen regner med 150 millioner kroner i økte utgifter i år, melder NRK.

– Nå risikerer vi kutt i tjenestetilbudet. Vi må redusere strømutgiftene, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til statskanalen.

Gjelder for hele Danmark

Ett av sparetiltakene som nå er satt i gang, er å senke innetemperaturen i offentlige bygg til 19 grader. Sykehjem og institusjoner med pasientbehandling skånes. I andre offentlige bygg i Sandefjord, heriblant barnehager, skal det spares på varmen, ifølge NRK.

I Danmark har regjeringen nylig bestemt at innetemperaturen skal være 19 grader i alle offentlige bygg – med unntak av sykehus, sykehjem og vuggestuer (barnehager for aldersgruppen 0-3). Årsaken er energikrisen i Europa. Varmeanlegg får først slås på når temperaturen faller under 19 grader.

Dette er normen

I Helsedirektoratets «Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler», utgitt i 2016, oppgis følgende norm:

Temperaturforhold mellom +20 °C – +24 °C om vinteren og +23 °C - +26 °C om sommeren. Overskridelser om sommeren må kunne godtas, men helst ikke over mer enn i 2 uker. Gulvtemperatur = +19 °C - + 26 °C.

Det vises til «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.», samt tilhørende veiledere

Flere norske kommuner tenker muligens i de samme baner. Og Gleditsch er ikke den eneste ordføreren som ber regjeringen om strømstøtte til kommunene.

– Vi får tilbakemeldinger fra kommunene om at det er kjempetøft, sier styreleder i kommunenes organisasjon KS, Gunn Marit Helgesen, til NRK om utfordringen med økte kostnader.

Private må be om forskudd

Også en rekke private barnehager sliter med høye strømregninger, og Private Barnehagers Landsforbund opplyser på sine nettsider at mange tar kontakt om tematikken.

Barnehagene rådes da til å be kommunen forskuttere tilskudd i tråd med anbefalingen som KS og PBL ble enig om i februar – om en høyere grad av samtidig finansiering for korona- eller strømrelaterte ekstrakostnader.

– Vi forventer at kommunene følger anbefalingene fra KS og PBL, at de forskutterer tilskudd til barnehagene. Kommunene bør selv ta dette initiativet og sørge for at barn og barnehager blir likebehandlet i størst mulig grad. Men siden de fleste kommunene så langt ikke har gjort noe med dette selv, bør de private barnehagene sammen ta initiativ overfor sin kommune, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i en artikkel på PBLs nettsider.

Powered by Labrador CMS