Oda Østvang (25) har etablert og leder en avdeling for mottaksbarn i Engerdal. Denne høsten håper hun å komme inn i kommunestyret - der hun vil løfte bemanning i barnehagene inn på sakskartet.
Oda Østvang (25) har etablert og leder en avdeling for mottaksbarn i Engerdal. Denne høsten håper hun å komme inn i kommunestyret - der hun vil løfte bemanning i barnehagene inn på sakskartet.

– Jeg har jo veldig mange meninger, spesielt på vegne av barn og unge

Det var ingen tvil om at Oda Østvang skulle bli barnehagelærer. At hun også skulle engasjere seg i politikken, var ikke like selvsagt.

Publisert

Nå står hun på 6. plass på lista til Arbeiderpartiet i Engerdal.

– Da jeg fikk spørsmål om jeg ville stå på lista, tenkte jeg at «nei, det er ikke noe for meg». Jeg har ikke brydd meg så mye om politikk. Men etter hvert kom jeg til konklusjonen at jeg har jo veldig mange meninger, spesielt på vegne av barn og unge, som jeg brenner for. Dessuten er det veldig god læring i å engasjere seg politisk.

Engerdal ligger i Østerdalen nordøst i Innlandet, og hadde 1 253 innbyggere ved utgangen av fjoråret. Kommunestyret har 15 representanter, og har de siste fire årene vært ledet av både ordfører og varaordfører fra Samlingspartiet; et samarbeid mellom Senterpartiet og uavhengige.

Antall barnehagebarn i kommunen gjorde et hopp i 2018, fra i underkant av 40 over flere år til 46, og 52 året etter. Familiebarnehagen Sømådalen barnehage ble samtidig etablert, i tillegg til de to eksisterende kommunale barnehagene Engerdal og Drevsjø. I fjor hadde kommunen 50 barn i barnehage, ifølge Udirs statistikk.

Etter tre perioder uten ordføreren, er Aps ordførerkandidat Per Olav Opgård klar på at målet er rent flertall. For å oppnå det, går partiet til valg på blant annet 100 prosent barnehagedekning, gratis leie av Engerdalshallen for barn og ungdom, å redusere kommunale avgifter for de voksne og en skyssordning internt i kommunen for eldre - samt at de ønsker et jordmortilbud tilbake til Engerdal, ifølge en artikkel i Lokalavisa Trysil Engerdal (krever abonnement).

Kort sagt: Politikk for hele livsløpet. Det passer Oda Østvang bra.

– For meg er det helse, omsorg og utdanning som er de viktigste sakene. Det betyr så mye mer enn vindturbiner, som mange trekker fram som saken som vil avgjøre valget. Jeg blir rett og slett provosert, og synes det er trist om det er den saken som skal avgjøre hva folk stemmer.

Etablerte avdeling for mottaksbarn

Hun var ferdig utdannet for et par år siden, og gikk rett til fast jobb som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage. Der fikk hun etter hvert oppgaven med å etablere en ny avdeling for barn som har tilhold ved Engerdal mottak.

Avdeling Hyttveien åpnet i november i fjor.

– Det har vært et heftig år. Vi har plass til 12 barn og er to faste ansatte. Da jeg utdannet meg hadde jeg ikke sett for meg å jobbe i en barnehage med kontinuerlig tilvenning. Man må bare ta hver dag som den kommer.

I tillegg til å håndtere oppgavene de fleste barnehageansatte møter, forteller hun om en rekke andre problemstillinger de to kollegene står i daglig. Utfordringer knyttet til språk, kulturforskjeller, og ikke minst: Både barn og foreldre som har flyktet fra krig, og er i en veldig vanskelig livssituasjon.

– Det krever at man har kunnskap om både sårbare barn og sårbare foreldre, og at man holder seg oppdatert på situasjonen de kommer fra. Det er veldig lærerikt, men også tøft, sier hun.

Østvang er klar på hva som er den aller viktigste politiske saken for henne:

– Bemanning. Det er noe mitt parti lokalt har som en av sine viktigste saker, å styrke grunnbemanningen i barnehagene.

Hun forteller at selv om kollegene sjelden diskuterer politikk i personalmøter eller andre sammenhenger, kommer samtalen stort sett tilbake til utfordringene knyttet til for lite tid og for få hender.

– Det er et tema som har gått igjen siden utdanningen, at man kjenner på å ikke strekke til. Vi rekker å gjøre det grunnleggende, men ungene trenger mer. Jeg ser det spesielt på min avdeling, med så mange sårbare barn. Når jeg møter en mor som har mistet hus og familie og har måttet flykte med barna, skulle jeg gjerne hatt god tid til å snakke med henne. Men når du har 12 barn som drar i deg, rekker du jo ikke det.

Hun beskriver en hverdag der det å for eksempel ta med barna på tur ikke er en mulighet.

– Vår viktigste oppgave blir å skape trygghet. Mange av barna har opplevd traumer, noe vi merker jevnlig. Det er bare noen uker siden vi hadde lyn og torden, og et av barna fikk panikk.

Barnehagevalget.no

  • Vil du vite mer om hva politikerne i din kommune mener om barnehage? «Barnehagevalget 2023» er en velgerguide som samler svar fra partienes lokallag, på en rekke aktuelle spørsmål knyttet til barnehage.
  • Det er PBL (Private barnehagers landsforbund) som står bak undersøkelsen, som er sendt ut til de 213 kommunene i Norge hvor det er PBL-barnehager.
  • Alt fra bemanning, mattilbud, åpningstider, politisk styring og kompetanse/ledelse/sykefravær er berørt. Blant temaene som tas opp er også kvalitet, konkurranse og ansattes lønns- og pensjonsvilkår.
  • Alle landsdekkende partier som i dag er representert på Stortinget har vært invitert til å delta.

Kilde: PBL/Barnehagevalget.no

Nummer én

Et budskap fra en av foreleserne ved barnehagelærerutdanningen er noe hun stadig kommer tilbake til:

– «Husk at for noen unger er du nummer én». Og det er så sant - og det gir meg så dårlig samvittighet de dagene jeg ikke har tid. Vi er helt avhengig av de barnehageansatte for å få samfunnet til å gå rundt. Men skal vi gjøre yrket mer attraktivt er vi nødt til å få opp øynene. Selv om jeg er fersk i faget, kjenner jeg på at hvis det ikke gjøres noe med grunnbemanningen så vil jeg ikke fortsette. Og det er trist.

– En ting er tilstrekkelig bemanning, men hva med økt kompetanse, som dagens regjering har som en av sine fanesaker?

– Jeg mener antall folk er det viktigste. Og så mener jeg vi bør tenke over hva vi egentlig får igjen for alle kursene vi går på. Vi holder oss oppdatert, og lærer en rekke nye verktøy, som for eksempel på språk, men vi har ikke tid til å ta de i bruk. Derfor mener jeg det blir feil at folk som ikke har kompetanse på barnehage skal sitte og bestemme. Flere politikere må i det minste inn i barnehagene og snakke med de som jobber i sektoren. Jeg ser at mange har i sine programmer at de ønsker å «sikre en forsvarlig bemanning», men hva betyr egentlig det?

– Hva mener du da om regjeringens plan om å gi lokalpolitikerne mer styring over innholdet og tilbudet i barnehagene?

– En politiker som ikke har erfaring eller kan faget vet ikke hva de snakker om. Det ser man på bemanningsnormen også, den er ikke holdbar - de som har laget den har tydeligvis ikke peiling på hva vi står i.

Vil utjevne forskjeller

Den ferske politikeren er klar på at om hun skulle få en posisjon i kommunestyret de neste årene, skal barnehage løftes inn på sakskartet.

– Ingen tvil, de slipper ikke unna, sier hun og ler.

Men hun er alvorlig når hun snakker om barnas muligheter i starten av livet. I et innlegg i lokalavisen nylig skriver hun blant annet:

«Barn og unge er fremtiden vår - hva blir Engerdal, hvis ikke vi har godt nok tilbud? Jeg skulle ønske at alle kunne jobba en måned i barnehagen og skolen og sett hvilken jobb vi sitter med. Det er UTROLIG viktig og hva skulle alle med barn ha gjort, hvis ikke vi hadde barnehagetilbud?»

– Jeg er opptatt av å jevne ut forskjellene og gi alle barn gode oppvekstvilkår. Hos oss lager vi lunsj sammen, og så har barna med frokost selv hvis de vil spise den i barnehagen. Men de som bor på mottak har jo dårlig råd, og det ser vi også på matpakkene. Hadde vi hatt økonomi til det burde vi servert alle måltidene i barnehagene, slik at barna fikk det samme.

– Hva med eierskap, som er et stort tema i valgkampen mange steder. Er du for eller mot private barnehager?

– Vi har den ene private familiebarnehagen, og jeg vil jobbe for at den skal bestå. Det er lange avstander, og hvis foreldrene må begynne å kjøre ettåringene til den nærmeste kommunale barnehagen blir det veldig voldsomt. Men jeg skulle gjerne hatt flere plasser der, det er en veldig liten barnehage, noe som gjør at tilbudet ikke blir godt nok etter min mening.

Personavhengig

Nå håper hun at mange nok av de rundt 1000 stemmeberettigede i kommunen mener akkurat hun er nummer én.

– I en så liten kommune er det mer avhengig av person hvem man stemmer på, ikke nødvendigvis partipolitikken. Jeg håper jo selvsagt at vi får de fleste stemmene, men det blir spennende. Jeg tror nok at alle som står på liste til valget, uansett parti, vil det beste for Engerdal - men vi har ulike meninger om hvordan vi kommer dit.

Powered by Labrador CMS