MARIDALSVEIEN BARNEHAGE: Alexander og Olivia Buhmann, Torkell Dobbe, Sigrid Køhn Dobbe, Karianne Rydstrøm, Marianne Van Der Wel og Linn Hoppestad Art-iam møtte politikerne før helga.
MARIDALSVEIEN BARNEHAGE: Alexander og Olivia Buhmann, Torkell Dobbe, Sigrid Køhn Dobbe, Karianne Rydstrøm, Marianne Van Der Wel og Linn Hoppestad Art-iam møtte politikerne før helga.

Søsken får ikke plass i samme barnehage - rammer åtte familier

I Maridalsveien barnehage i Oslo ligger det an til at ingen småsøsken får plass til høsten. Kommunen prioriterer å tildele plasser til større barn som søker om bytte av barnehage framfor små barn med storesøsken i barnehagen.

Publisert

Det får foreldrene til å fortvile, ifølge en sak i Sagene Avis

I Oslo kommunes Forskift om kommunale barnehager slås det fast at småsøsken ikke står først i køen. Åtte familier i Maridalsveien barnehage må dermed belage seg på å levere barna sine i to ulike barnehager fra høsten, forteller foreldrene til avisen.

De påpeker at nåværende regelverk for barnehageopptak gjør det lett å få plass i Maridalsveien barnehage, dersom veien går via andre barnehager, men tilsvarende vanskelig å få plass for barn som skal begynne i barnehage for første gang, til tross for at noen av disse har søskenprioritet.

– Er det urimelig å kreve at noen løser dette nå? Bydelen må få fullmakt til å utøve skjønn, så barnehageplassene går til bydelens barn. Småsøsken bør prioriteres, sier foreldrene til avisen.

Mange konsekvenser

I dag er det første runde med tildeling av barnehageplasser i kommunen. 

Sigrid og Torkell Dobbe har to barn på tre og snart fem år i Maridalsveien barnehage, og en ettåring som er klar for barnehagen til høsten. De er én av syv familier som ønsker å få minsten med i samme barnehage som sine søsken, men det ser dårlig ut.

– Alt er feil med den nye barnehageforskriften, og det ble påpekt i fjor. Man kunne gjort bedre, hvis det var politisk vilje til det. Vi må splitte barna i to barnehager, det er ille for oss foreldre. Det føles brutalt, og det er ikke bra for Tarjei. Han har begge søsknene sine der, han kjenner barnehagen og de ansatte. Det hadde vært en stor trygghet for oss hvis han gikk der. Vi forstår ikke at politikerne står med rak rygg og forsvarer dette, sier en opprørt Sigrid Dobbe til Sagene Avis.

Foreldregruppen peker på utfordringene knyttet til å levere og hente barna i to barnehager som ligger langt unna hverandre. De mener det også kan gå ut over både trygghet og oppfølging av barna - i tillegg til at det er både kronglete og lite miljøvennlig. 

Støtte fra politikere

Foreldrene benyttet anledningen til å snakke med politikerne under et bydelsutvalgsmøte torsdag i forrige uke. 

Eli Skartlien (Ap) var en av dem som tok opp saken. Hun spurte: «Er det aktuelt for bydelen å henvende seg til byrådsavdelingen for å løfte uinformerte konsekvenser av regelendringer og hvilke tolkningsmuligheter regelverket gir?»

– Bydelen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap og vist til hvilke konsekvenser dagens opptaksordning får for foreldre med søskenprioritet, svarte bydelsdirektør Morten Sanden, og refererte til svar fra byrådsavdelingen:

– Byrådsavdelingen er klar over denne problemstillingen og det er igangsatt et arbeid for en del av opptaksordningen, herunder behandling av søknader om bytte av barnehage. Endringer som følge av dette arbeidet vil ikke få konsekvenser for årets opptak, disse eventuelle endringene vil først bli gjeldende for opptak i 2020. Byrådsavdelingen gir overfor bydelen klart uttrykk for at det ikke er mulig å fravike eller dispensere fra opptakskriteriene og forskriften som er fastsatt av bystyret.

Han påpekte videre at forskriften ikke gir rom for bydelen å skille mellom dem som flytter til bydelen, og dem som ønsker å flytte barnehager innad i bydelen.

– Jeg slutter meg til dem som forstår at dette er krevende for foreldrene dette rammer. Det er en mager melding å få, men vi forstår det og vi har, før henvendelsen kom fra representanten, allerede opplevd tematikken løftet frem.

Les hele saken i Sagene Avis.

Powered by Labrador CMS