DEBATT

Øystein Brogård er daglig leder i Tronvik gårdsbarnehage i Moss. Foto: Privat/Getty Images
Øystein Brogård er daglig leder i Tronvik gårdsbarnehage i Moss. Foto: Privat/Getty Images

Selv om vi noen ganger er færre ansatte på avdeling, kan jeg stå inne for at barna blir ivaretatt, får gode opplevelser, omsorg og stell

- Kampanjen og fokuset som nå er i barnehagenorge er viktig, men jeg er usikker på om vi ”vekker” politikere kun ved å fortelle om opplevelser som ikke fungerer. Jeg mener vi også må kunne snakke om alt som fungerer, skriver Øystein Brogård.

Publisert

Skal du snart bli barnehagepappa eller -mamma?

Da forstår jeg at du kanskje er redd! For i disse dager er sosiale medier fulle av historier enkelte ansatte har fra barnehagehverdagen. Disse historiene hadde skremt meg også dersom jeg ikke hadde hatt kunnskap og mange års erfaring fra barnehagelivet, både som pedagog på avdeling og daglig leder.

For hvordan skal du egentlig tørre å sende barnet ditt i en barnehage, når vi leser om så mange barnehageansatte som opplever at hverdagen ikke er til å holde ut for hverken voksne eller barn?

Nå har vi passert 1. mars som var søknadsfristen for opptak til barnehager i Mosseregionen. Jeg har bevisst  ventet med å skrive dette innlegget til nå. Nettopp fordi jeg er ganske sikker på at hadde jeg skrevet det før, hadde det haglet inn med tilbakemeldinger om at jeg kun skriver positivt om barnehagelivet for å få flere søkere. Nå slipper vi den spekulasjonen. Søknadsfristen er over!

Bedre kvalitet

Som mine kolleger i barnehagenorge ønsker jeg selvfølgelig det samme, en bedre bemanning som gir oss muligheter til å skape enda bedre kvalitet. En bemanningsnorm vil i større grad sikre en jevnere god pedagogisk plattform i alle barnehager, for det er ingen tvil om at det dessverre er alt for store forskjeller. Forskjellene kommer av at noen kommuner og eiere ikke forstår viktigheten av likeverdig behandling og forutsigbar økonomi for å kunne ha en god bemanning. Politikere må våkne, og se hvor viktig barnehagen er for samfunnet og for våre kommende generasjoner. Pedagognormen som er vedtatt er et stort og riktig skritt på vei, men la oss ikke glemme hvor viktige både fagarbeidere og assistenter er i en barnehagene. Sammen skaper vi den gode kvaliteten, og det blir opp til hver styrer/leder å skape gode team ved å sørge for at det er de riktig ansatte i sin barnehage.

Private barnehager, og oftest de store kjedene får kritikk, kritikk for å drive barnehager som kun tenker profitt og som lar det gå på bekostning av kvaliteten. Jeg vet at, ja, det er barnehager som sliter økonomisk grunnet eiere, men så er det også barnehager i ulike kjeder som driver gode, pedagogiske tilbud med barn i fokus. Gubbeskogen barnehage i Rygge kommune er et slik eksempel. Den eies av FUS, og drives på en solid måte med fokus på pedagogikk og barna. Jeg hadde fint sendt barna mine dit og vært meget trygg på at de ville bli både sett og hørt, samt fått den oppfølging som de trenger.

Vi må også fortelle deg som skal bli barnehageforeldre at det er mange barnehager som gir et meget godt tilbud til barn hver eneste dag.

Øystein Brogård

Viktig kampanje

Kampanjen og fokuset som nå er i barnehagenorge er viktig, men jeg er usikker på om vi ”vekker” politikere kun ved å fortelle om opplevelser som ikke fungerer. Jeg mener vi også må kunne snakke om alt som fungerer. Blant annet det fantastiske mangfoldet vi har av ulike barnehager, den gode pedagogikken, omsorgen og tilstedeværelsen, og ikke minst alt vi får til også på dager da det er sykdom blant personalet. For er det noe vi er eksperter på så er det å samarbeide, omorganisere og se hverandres behov for støtte og hjelp på tvers av avdelinger slik at det på slike dager går minst mulig ut over barna. Vi må også fortelle deg som skal bli barnehageforeldre at det er mange barnehager som gir et meget godt tilbud til barn hver eneste dag.

Selv om vi noen ganger er færre ansatte på avdeling, kan jeg stå inne for at barna blir ivaretatt, får gode opplevelser, omsorg og stell.

Øystein Brogård

Skal vi fortsatt jobbe for å få respekt for yrket og profesjonen vår, må vi vise politikere og omverden viktigheten av å satse på barnehager. Vi må vise de alt det viktige som gjøres hver dag, der blant annet tidlig innsats og tilrettelegging for enkeltbarn vil spare samfunnet for store kostnader senere hvis ikke det blir fanget opp. Vi må derfor informere og la de se viktigheten av å bevilge nok penger til barns utdanningsløp som begynner allerede fra første dag i barnehagen.

Får vi den respekten når vi beskriver at vi ikke rekker skifte bleie på de som trenger det engang?

Barna blir ivaretatt

Vår barnehage heter Tronvik Gårdsbarnehage, her er jeg så heldig å være daglig leder. Jeg har med meg en fantastisk gjeng som gir alt for barna våre. Slik som mange andre barnehager. Vi har også utfordringer med sykdom, ferieavvikling og møter som må gjennomføres, vi må hele tiden se på hvordan vi organiserer oss til det beste for barna. MEN, selv om vi noen ganger er færre ansatte på avdeling, kan jeg stå inne for at barna blir ivaretatt, får gode opplevelser, omsorg og stell. Det er ikke slik at de bare får bleie klokka 11, eller at kontakten med barna er som på et samlebånd. Ja, barn må vente på tur i barnehager noen ganger, men er ikke dette også en del av livets lære? Trenger vi ikke alt fra ung alder å lære at vi ikke er den enste her i verden, vi må lære å ta hensyn. Kanskje vi blir et rausere samfunn av å lære disse viktige verdiene?

Tilbake til dere som skal bli barnehageforeldre. Jeg er pedagog, men jeg er også pappa til fire. Jeg vet om mange barnehager jeg med stor trygghet ville sendt mine barn til.

Jeg ser hver dag barn som har det trygt, som lærer, som utvikler seg og som får omsorg og støtte. Jeg ser barn som elsker barnehagen sin, som hver morgen kommer med et stort smil om munnen og som får en enestående start på livet. Jeg opplever barn som kommer på besøk etter at de har sluttet som forteller om alle gode minner og hvilke spor ansatte har satt etter årene i barnehage. Gode minner de beskriver de vil ta med seg for resten av livet.

Husk at du som pappa eller mamma har stor makt, det er mange barnehager med ledig kapasitet, det er derfor mulig å bytte barnehage dersom din barnehage ikke leverer det de bør og skal.

Øystein Brogård

Kom gjerne innom!

I vår barnehage sier jeg ofte til foreldre, ”kom gjerne innom oss også midt på dagen, eller bli med oss på tur. Bli med oss til stranda, stamplassen eller vær sammen oss på uteområdet eller i samling, sangstund eller fruktmåltid. Kom å se hvordan vi jobber, kom å se at det er trygt å sende barn i barnehagen”.

 

 

Dette sier jeg fordi jeg synes det er en utfordring å vite at foresatte kun ser vår hverdag noen minutter morgen og ettermiddag ved levering og henting. Tenk alle de timene som er mellom - der all vår pedagogikk, omsorg, lek og læring praktiseres! Det er derfor vårt ansvar å formidle det som skjer da også - slik at vi får respekt for den fantastiske jobben som gjøres ved å gi innsikt i tilbudet vi gir hver eneste dag.

Husk at du som pappa eller mamma har stor makt, det er mange barnehager med ledig kapasitet, det er derfor mulig å bytte barnehage dersom din barnehage ikke leverer det de bør og skal. Barnehagen er så mye mer enn det man ser ved henting og levering.

Heier på bedre bemanning

Jeg heier på bedre bemanning, jeg skal gjøre mitt, men ønsker å bruke andre metoder enn anonyme innlegg på #uforsvarlig. Så håper jeg at vi alle i barnehagenorge, ved bruk av ulike metoder oppnår gode barnehager, med kvalitet i sentrum. Jeg heier også på de politikerne som har forstått og som bidrar positivt, det er mange av de også!

Kjære nye foreldre; lykke til med barnehagestart i august, jeg håper du skal levere barnet ditt i en barnehage som drives godt og som setter det aller viktigste, nemlig barnet i fokus.

Powered by Labrador CMS