Saksøkerne har funnet det nødvendig å inngi forenklet stevning for å avbryte foreldelse.
Saksøkerne har funnet det nødvendig å inngi forenklet stevning for å avbryte foreldelse.

Har tatt ut søksmål i 21 tingretter

105 kommuner landet rundt er pålagt å komme med tilsvar på stevningen fra Espira, FUS og Norlandia, som følge av barnehagekjedenes søksmål mot staten.

Publisert Sist oppdatert

Det var onsdag 21. desember at de tre store private barnehageaktørene varslet felles søksmål mot Oslo, Bergen, Malvik og Drammen kommune, samt staten ved Kunnskapsdepartementet.

Kravet er at tilskuddene for private barnehager for årene 2020-2022 og forskriften som regulerer dette, kjennes ugyldig. Begrunnelsen er at Espira, FUS og Norlandia mener forskriften er i strid med lovverkets bestemmelser om likebehandling.

For å avbryte foreldelse

Nå er ytterligere mer enn 100 kommuner landet rundt pålagt å komme med tilsvar på stevning fra de samme tre barnehagekjedene, skriver Kommunal Rapport (krever innlogging) – og viser til stevningen som er sendt til Romerike og Glåmdal tingrett. I alt skal det dreie seg om 105 kommuner.

Barnehageaktørene ønsker imidlertid at rettsprosessen mot de resterende kommunene skal settes på vent til pilotsaken mot staten, Oslo, Bergen, Malvik og Drammen er avgjort.

«Siden det ikke er mulig å ta ut forliksklage mot en kommune er det nødvendig å inngi denne forenklede stevning for å avbryte foreldelse», heter det i stevningen, ifølge Kommunal Rapport.

Totalt ti kommuner har fått pålegg av Romerike og Glåmdal tingrett om å komme med et tilsvar til stevningen innen 30. januar, ifølge samme kilde.

Tror kravet kan bli stort

– Det kom litt overraskende på, sier kommuneadvokat Bjørn Stokvold i Nittedal til Kommunal Rapport.

Han gir i samme artikkel uttrykk for å mene at det er grunn til å tro at pengekravet i søksmålene kan bli stort, dersom de private barnehagene skulle vinne fram i rettsapparatet.

– Frem til nå har private barnehager klart å levere et minst like godt tilbud til barna tross lavere tilskudd. Men kvaliteten i sektoren er nå i spill etter stadige innstramminger og kutt i tilskudd. Foreldre må kunne stole på at kommunene likebehandler alle barnehager gjennom likeverdige tilskudd per barn uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. Vi ser nå fram til rettens objektive vurdering av om loven oppfylles, sa Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene og talsperson for de tre aktørene, da søksmålet først ble gjort kjent.

Powered by Labrador CMS